Dr Adam Skowroński: Rynek pracownika zmusi banki spółdzielcze do reakcji

Dr Adam Skowroński: Rynek pracownika zmusi banki spółdzielcze do reakcji

Wraz ze wzrostem gospodarczym rośnie popyt na usługi sektora finansowego, ale rekordowo niski poziom stóp procentowych negatywnie wpływa na wysokość marży odsetkowej, zaostrza się też konkurencja o pracowników – mówi dr Adam Skowroński, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony grupy SGB.


źródło: aleBank.pl