Wybrano nowego Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A.

Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 26 września br. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A., na okres kadencji w latach 2016-2020, Pana Andrzeja Chmieleckiego.

Nowy Wiceprezes Zarządu ma za sobą ponad 30 lat kariery zawodowej na polskim rynku finansowym, w tym doświadczenie w sektorze bankowości spółdzielczej.

Pan Andrzej Chmielecki obejmie swoje obowiązki od dnia 01 października br.