Przyszłość banków spółdzielczych według Prezesa ZBP

„Polskie Banki spółdzielcze w ciągu ostatnich 27. lat dokonały ogromnego postępu, choć ciągle właściwie trwa proces ich przemian”. O przyszłości banków spółdzielczych, zrzeszeniach i instytucjonalnych systemach ochrony mówił Krzysztof Pietraszkiewicz podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

źródło: aleBank.pl