Bank Spółdzielczy w Limanowej wsparł budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Z okazji Jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Limanowej powstaje wyjątkowy Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na kasztance. Swoje poparcie dla tej cennej inicjatywy wyraził Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Budowa pomnika jest inicjatywą Stowarzyszenia LIMANOWIANIE W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI. Dla Banku Spółdzielczego w Limanowej, który działa nieprzerwanie od ponad 140 lat, a swoją działalność opiera wyłącznie na polskim kapitale, każda inicjatywa, która ma na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii kraju, jest cenna i godna wsparcia. Dlatego Bank włączył się w budowę pomnika, który będzie pamiątką wyjątkowych obchodów.

Dodatkowo Bank w swojej komunikacji do końca 2018 roku będzie posługiwać się specjalną rocznicową wersją logo. W ten symboliczny sposób podkreślając, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji, przypominanie o historii naszego kraju i przekazywanie jej następnym pokoleniom.