Przyszłość zaczyna się już dziś, kilka słów o gospodarce 4.0.

White cyborg woman on blurred background using future decision text interface 3D rendering

Internet mobilny, automatyzacja pracy opartej na wiedzy, internet rzeczy, technologia chmury, zaawansowana robotyka i drukowanie trójwymiarowe to innowacje, które mają znaczący wpływ na gospodarkę i o czym trzeba pamiętać, przynoszą nie tylko nowe możliwości, ale także negatywne zjawiska.

W erze cyfrowej interakcje cyfrowe już nie wystarczą. Firmy, które chcą się utrzymać na rynku, muszą bardzo szybko i łatwo dostosowywać się do zmieniających się trendów technologicznych, pamiętając o tym w jak transparentnym świecie żyjemy i coraz częściej łączyć interakcje między maszynami z łącznością międzyludzką. Dynamiczne działanie na rynku, dopasowane do różnorodnych sytuacji stało się koniecznością. Mówiąc o gospodarce 4.0. ma się na myśli czwartą rewolucję przemysłową, która na naszych oczach kształtuje rzeczywistość po epoce maszyn parowych, produkcji masowej oraz automatyzacji, koncentrując się nie tylko na rozwoju środków produkcji, ale także na zmianach w kulturze organizacyjnej.

Zmiany, które przyniosła rewolucja cyfrowa
Gospodarka 4.0. opiera się na kształtowaniu inteligentnych łańcuchów wytwarzania łączących dostawców, producentów, odbiorców i konsumentów, ponieważ zwiększa to wydajność i elastyczność nie tylko produkcji, ale i sprzedaży oraz na podejściu do klienta oferującym mu spersonalizowane produkty i usługi. Nie jest jedną z alternatywnych wersji rzeczywistości, ale nieuniknioną konsekwencją zachodzących na świecie zmian. Koszty pracy wciąż wzrastają, więc musi także zwiększać się produktywność. Rozwój przemysłu zmierza w kierunku współistnienia i oddziaływania na siebie rzeczywistych i wirtualnych światów, czyli koncepcji cyberfizycznych systemów. Obecnie najczęściej wdraża się automatyzację linii produkcyjnych i oprogramowanie obniżające koszty prototypowania a najrzadziej sztuczną inteligencję, big data i cloud computing.

Rewolucja cyfrowa zmienia charakter niektórych branży lub tworzy nowe. Rozwiązania technologiczne takie jak: big data i powiązana z nią analityka, rzeczywistość rozszerzona, drukarki 3D, chmura danych, systemy informatyczne związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, autonomiczne roboty, symulacje, pozioma i pionowa integracja oprogramowania i przemysłowe wykorzystanie internetu rzeczy to elementy gospodarki 4.0., które zmieniły i zmieniają obraz produkcji przemysłowej. Cyfryzacja przygotowuje grunt dla wykształcenia się „gospodarki na żądanie”, czyli nastawionej na wytwarzanie i produkowanie spersonalizowanych usług i produktów zgodnych z oczekiwaniami i wymaganiami klientów oraz funkcjonującej nie tylko na zasadzie gromadzenia zasobów na własność przez konsumentów, ale także korzystania z nich na rzecz odpłatnego współdzielenia. Urządzenia mogą komunikować się ze sobą za pomocą czujników, co zwiększa szybkość komunikacji i nie wymaga pomocy człowieka. Z jednej strony brzmi to trochę przerażająco i kojarzy się z futurystycznymi wizjami autorów science-fiction a z drugiej może stanowić sposób usprawniania pracy. Zmiany w produkcji i sprzedaży pociągają także zmiany organizacyjne w małych i dużych przedsiębiorstwach. Można powiedzieć, że tworzy się kultura pracy związanej z gromadzeniem, obróbką i przetwarzaniem danych. Wymusza ona ciągłe dzielenie się wiedzą i informacjami, analizę i wyciąganie wniosków na bieżąco, cyfryzację aktywów, czyli tworzenie efektywnych ekosystemów łączących w sobie produkcję, sprzedaż i dystrybucję wraz z elastycznym podejściem do klientów, widocznym szczególnie w zaspokajaniu ich potrzeb.

Banki w świecie gospodarki 4.0.
Technologia ma na nas o wiele większy wpływ niż kiedykolwiek dotąd i warto przygotować się na zmiany i konsekwencje, które te zmiany przyniosą. Gospodarka 4.0. przypomina trochę układankę z puzzli, stworzoną ze wzajemnie uzupełniających się elementów. Jeżeli pominie się jeden z nich, korzystanie z kolejnego będzie utrudnione. Największym wyzwaniem dla ludzi czuwających nad procesami kształtującymi gospodarkę 4.0. stanie się pogodzenie nowych technologii z zachowaniem prawa do prywatności użytkowników i właśnie podejście do ich prywatności zadecyduje o utrzymaniu zaufania klientów do instytucji finansowych. Przyszłość kojarzy się z wszechobecną technologią, nowymi mediami i modelami biznesowymi. Instytucje finansowe takie jak banki są w stanie łagodnie przechodzić kolejne etapy rewolucji cyfrowej, ponieważ dysponują kapitałem wystarczającym do zamortyzowania takiej transformacji.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia