Forum Liderów Banków Spółdzielczych: podpisano porozumienie pomiędzy BPS a CPBiI

Tegoroczna kolacja ma charakter tyleż uroczysty, co roboczy […]  Tak słowem wstępu Maciej Małek, redaktor naczelny miesięcznika “Nowoczesny Bank Spółdzielczy” zainaugurował galę podsumowującą pierwszy dzień obrad Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Z punktu widzenia edukacji finansowej była to przełomowa sesja, podczas której podpisano porozumienie między Bankiem Polskiej Spółdzielczości, a Centrum Prawa Naukowego i Informacji. Jego zwieńczeniem będzie realizacja oddzielnego cyklu wykładów poświęconych bankowości spółdzielczej, w ramach projektu “Nowoczesne zarządzanie biznesem”.

Zjednoczeni we wspólnym celu
Od słów powitania prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz rozpoczął konferencję. W zacnym gronie zaproszonych nie zabrakło prezesów, dyrektorów, członków zarządów banków spółdzielczych, a także przedstawicieli administracji publicznej i środowiska naukowego. W pierwszym dniu prezentacji wzięli udział, m.in. prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Halina Majerczyk-Żabówka, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK, Halina Wiśniewska, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej, Rafał Bednarek, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Krystyna Skowrońska oraz Zdzisław Sokal, członek Komitetu Stabilności Finansowej, a także prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oczywiście na sali nie mogło zabraknąć głównych reprezentantów obydwu banków zrzeszających: Mirosława Skiby oraz Zdzisława Kupczyka.

Służebna rola wobec polskiej wsi
Konieczne są działania prawne, które pomogą rolnikom w kłopotach finansowych, co nierzadko jest efektem nieprzemyślanego korzystania ze środków UE, przeinwestowania gospodarstwa i liczenia na stale utrzymującą się dobrą koniunkturę – tak minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Ardanowski ocenił rządowe prace nad projektem ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów, które prowadzą gospodarstwa rolne.

Zaapelował również do bankowców, by ci zdawali sobie sprawę z roli, jaką pełnią wobec polskiej wsi. Dlatego na najbliższy czas punktem strategicznym będzie zwiększenie dochodów dla polskich rolników pochodzących, m.in. z produkcji na eksport. W tym celu w kilkudziesięciu światowych stolicach powstaną biura radców rolnych, które będą wspomagać rodzimych rolników w ekspansji zagranicznej.

Inflacja sprzyja spółdzielczości
Mamy wzrost gospodarczy na poziomie pięciu procent i pozytywne efekty polityki fiskalnej, to dobry czas – skwitował szef BFG, Zdzisław Sokal, który odniósł się tym samym do sytuacji makroekonomicznej i jej znaczenia dla spółdzielczości. Jako jeden z determinujących czynników wymienił rekordowo niską inflację w Polsce, która od jakiegoś czasu utrzymuje się na poziomie 2%. Co ciekawe, komunikaty NBP na kolejne miesiące nie przewidują w tej kwestii żadnych zmian. Taka sytuacja zdaniem prezesa BFG sprzyja rozwojowi i transformacji bankowości spółdzielczej, która w przeciągu kilku lat uzyskała znacznie większy przyrost sumy bilansowej niż w segmencie komercyjnym.

Perspektywy dla współczesnej bankowości
Podczas tegorocznego forum nie zapomniano również o poruszeniu kwestii digitalizacji, open bankingu i mobilności klientów. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na rodzime problemy natury technologicznej, które wynikają z niedoskonałości infrastruktury teleinformatycznej. Przeszkody w postaci ograniczonego transferu, wolnej poprawy parametrów czy zbyt małego potencjału poszczególnych banków to jedne ze wspomnianych. Sposób ich rozwiązania zdaniem Ziemowita Stempina, wiceprezesa zarządu SGB S.A. tkwi w data center, które łączy poszczególne oddziały banków spółdzielczych, z pominięciem komunikacji z centralą. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest także usługa światłowodów.

W dyskusji o e-bankowości nie mogło zabraknąć tematyki cyberbezpieczeństwa. Piotr Balcerzak, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich podkreślił, że we współczesnym świecie żadna instytucja finansowa nie jest oazą bezpieczeństwa. – Kiedyś kampanie phishingowe kierowane były do dużych banków, dziś są ataki spersonalizowane – nadmienił. Wiceszef BPS stwierdził równocześnie, że duża część przestępczych działań hakerów ukierunkowana jest nie na same banki, tylko na klientów, będących najsłabszym i najmniej świadomym ogniwem całego systemu. – 70% Polaków przyznaje, że w ciągu ostatniego roku nie zmieniło hasła do bankowości elektronicznej – podsumował przedstawiciel ZBP.

Przełomowe porozumienie między BPS, a CPBiI
Szczytowym momentem wieczoru było podpisanie porozumienia między Bankiem Polskiej Spółdzielczości, a Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Na scenie pojawili się główni bohaterowie tego wydarzenia: wiceprezes CPBiI, Waldemar Zbytka oraz prezes banku BPS, Zdzisław Kupczyk. W ramach projektu przewidziany będzie cykl wykładów pod tytułem: “Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki-Misja-Wartości”, który ma być realizowany na ponad 130 polskich uczelniach.

Był to wstęp do dalszej edukacyjnej części sesji, podczas której podjęto tematykę BAKCYL-a. Dyrektor przedsięwzięcia Urszula Szulc wraz z prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Krzysztofem Kokotem przywitali w projekcie blisko 70 nowych instytucji finansowych. Ceremonię zakończyło wystąpienie Jolanty Szydłowskiej reprezentującej partnera gali – firmę IT Card Centrum Technologii Płatniczych, która wręczyła nagrody za popularyzowanie mobilnej aplikacji Planet Mobile. Wyróżnienia otrzymali, m.in.
– Bank Spółdzielczy w Limanowej – za największą liczbę klientów posiadających klientów,
– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku – za najbardziej aktywnych klientów,
– Nadsański Bank Spółdzielczy – za wkład merytoryczny w rozwój aplikacji,
– Bank Spółdzielczy w Kolnie – za aktywną promocję wśród klientów,
– BS w Miliczu – za największą liczbę transakcji wykonanych z pomocą Planet Mobile

źródło: alebank.pl

Fot. Marzena Stokłosa, Copyright: CPBiI