W Warszawie rozpoczęło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018!

W Warszawie rozpoczęło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018!

W dniach 18-19 września dawny Hotel Gromada w Warszawie, jak co roku stanie się miejscem, w którym przedstawiciele banków spółdzielczych, SKOK-ów oraz środowiska naukowego będą dyskutować o najważniejszych tematach z sektora bankowości i nowych technologii.

Największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych

W jednym miejscu spotkają się bankowcy – czołowi prezesi i członkowie lokalnych instytucji finansowych i banków zrzeszających oraz przedstawiciele ze świata nauki i administracji publicznej, którzy będą omawiać najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi współczesna bankowość spółdzielcza. Pierwszego dnia nie zabraknie rozmów, m.in. o sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w zrzeszeniach, strategii biznesowej czy konsolidacji sektora bankowego. Zgromadzeni odniosą się również do cyberbezpieczeństwa i prezentacji wniosków nt. postrzegania banków spółdzielczych. Z kolei drugiego dnia zostaną przedstawione dane dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki oraz współpracy z sektorem publicznym. Uczestnicy omówią ponadto propozycje i możliwości ograniczenia sprawozdawczości dla instytucji spółdzielczych.

W zeszłym roku chęć udziału w forum wykazało ponad 770 uczestników, co jak dotychczas jest rekordową frekwencją i nie miało miejsca w historii FLBS. Przypomnijmy, że hasłem zeszłorocznej konferencji było “Odważnie i rozważnie”. Miło to szczególne znaczenie w obliczu przemian jakie następują w lokalnym sektorze finansowym. Głównymi zagadnieniami, które poruszono to: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji, służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.

Wydarzenie organizowane jest przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające – SGB-Bank S.A. oraz BPS S.A.


fot. fotolia