Komunikat Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A.

Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 14 września br. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Pana Mirosława Skibę. Do czasu uzyskania zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego Pan Skiba będzie Wiceprezesem pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu. Nowo wybrany kandydat ma za sobą ponad 25 lat kariery zawodowej na polskim rynku finansowym.

Mirosław Skiba obejmie swoje obowiązki w dniu 17 września br.

Od dnia 17 września Zarząd SGB-Banku S.A. pracuje w składzie:

Mirosław Skiba, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
Karolina Jankowiak, Wiceprezes Zarządu
Ziemowit Stempin, Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała z dniem 16 września br. z funkcji Wiceprezesa p.o. Prezesa Zarządu Pana Jarosława Dąbrowskiego. Rada dziękuje Panu Prezesowi Dąbrowskiemu za dotychczasową owocną współpracę i życzy sukcesów na dalszej drodze zawodowej.


Źródło: SGB-Bank S.A