Zastosowanie oprogramowania pośredniczącego – middleware w bankowości

Abstract word cloud for Middleware with related tags and terms

Oprogramowanie pośredniczące (middleware) umożliwia komunikowanie się pomiędzy różnymi aplikacjami lub systemami, co doskonale sprawdza się w systemach rozproszonych, w których trzeba łączyć komponenty oprogramowania albo kanały umożliwiające do nich dostęp. Początkowo oprogramowania tego typu stosowano do budowy centralnych systemów informatycznych banków i komunikacji z nimi, obecnie wykorzystuje się je także do transakcji internetowych.

Na początku XXI wieku w Nordea Bank Polska zintegrowano centralny system elektronicznej bankowości do obsługi klientów korporacyjnych z systemem bankowym za pośrednictwem oprogramowania middleware. Tak jak w przypadku innych banków umożliwiających użytkownikom korzystanie z bankowości internetowej stało się to powszechną praktyką. Innym przykładem zastosowania oprogramowania pośredniczącego była aplikacja Trusted Advice stworzona kilka lat temu przez Apple i IBM dla Alior Banku i użytkowana na tabletach iPad Apple, dzięki której doradcy bankowi mogli zajmować się obsługą klientów dysponujących środkami finansowymi powyżej miliona złotych i korzystających z dodatkowych usług finansowych, poza stacjonarnymi oddziałami banku (private banking). Aplikacja zawierała cztery rodzaje portfela użytkownika (ogólny do realizowania transakcji, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami przez bank i brania udziału w inwestycjach poza Alior Bankiem). Alior Bank zadbał, aby zintegrowanie systemu bankowego z aplikacją poprzez szynę integracyjną odbyło się sprawnie i za pomocą połączeń wirtualnych sieci prywatnych.

Middleware i SOA

Systemy Internet Banking składają się m.in. z oprogramowania middleware pełniącego funkcję interfejsu do bankowych systemów back-office. Cechą charakterystyczną oprogramowania pośredniczącego jest możliwość budowania architektury systemu informatycznego zgodnie z koncepcją architektury zorientowanej na usługi (SOA – service oriented architecture). Narzędzia middleware nie tylko ułatwiają zintegrowanie systemów, ale także umożliwiają współużytkowanie określonych usług finansowych przez wielu klientów, połączenia różnych modeli transportowych oraz implementacji wspólnej logiki poza systemami dziedzinowymi. Pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, usprawniają monitorowanie i kontrolę obciążenia.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia