Rafał Gutowski: konkurencja powoduje, że bs-y muszą dążyć do umocnienia swojej pozycji rynkowej

Adwokat Rafał Gutowski w KPRF Law Office o przyszłości banków spółdzielczych.

Jak w dobie innowacji technologicznych i przemian sektora odnajdują się banki spółdzielcze?

Rafał Gutowski: W dobie innowacji i przemian sektora bankowości spółdzielczej istotny aspekt, stanowi stały rozwój banków spółdzielczych oraz podnoszenie jakości zarządzania.

Gdy konkurencja na rynku usług bankowych jest coraz większa, banki spółdzielcze muszą dążyć m.in. do umocnienia swojej pozycji rynkowej. W tym celu banki spółdzielcze podejmują próby łączenia się a tym samym przeciwstawiają się ewentualnym problemom finansowym, jak również tworzą większą i mocniejszą finansowo strukturę, która jest zdolna konkurować z pozycją banków komercyjnych.

Banki spółdzielcze, ze względu na rozmieszczanie swoich oddziałów w mniejszych miejscowościach wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnym klientom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli starać się o pożyczkę w banku komercyjnym. Niemniej jednak banki spółdzielcze powinny również z ostrożnością i po pełnej analizie ryzyka rozpoznawać każdorazowo wnioski klientów, ze względu, iż część klientów nie bez powodu nie może starać się o pożyczkę w bankach komercyjnych.

W ostatnim czasie toczy się dyskusja na temat przyszłości zrzeszeń banków spółdzielczych. Jak to zagadnienie wygląda od strony prawnej?

RG: Zgodnie z art. 22b ust. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 613 ze zm.) w zrzeszeniu, w którym został utworzony system ochrony do którego przystąpił bank zrzeszający, dotychczasowa umowa zrzeszenia w odniesieniu do banków, które nie przystąpiły do systemu ochrony, wygasa w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy systemu ochrony. Analogiczny zapis dotyczy również zrzeszenia zintegrowanego. Oznacza to, że banki spółdzielcze, które nie przystąpiły dotychczas do systemu ochrony mają czas na podjęcie decyzji odnośnie strategii swojego dalszego działania do dnia 23 listopada 2018 r. – w przypadku banków zrzeszenia SGB-Banku S.A. w Poznaniu oraz do 31 grudnia 2018 r. – w przypadku banków zrzeszenia BPS S.A. w Warszawie.