Jolanta Sadowska: od wielu lat Banki Spółdzielcze są prekursorami innowacyjnych technologii

rpt

Rozmowa Dziennikabs z Panią Jolantą Sadowską, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży w ITCARD, na temat planowanych wdrożeń w bankach spółdzielczych, różnic pomiędzy bankami spółdzielczymi a komercyjnymi i o tym jaka jest współczesna bankowość spółdzielcza.

dziennikbankowy: Jak na przestrzeni lat zmieniła się bankowość spółdzielcza pod względem otwartości na innowacje?
Jolanta Sadowska: Może to dziwić, ale od wielu lat Banki Spółdzielcze są prekursorami innowacyjnych technologii. Już na początku 2000r. posiadały kioski informacyjne czy strefy samoobsługowe. Były też pierwszymi bankami, które wdrożyły wypłaty z bankomatów przy użyciu technologii Finger Vein (wzór naczyń krwionośnych palca).

DBS: Jakie różnice dostrzega się pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami komercyjnymi?
JS: Banki Spółdzielcze są zrzeszone w Banku SGB i BPS, jednak tylko podstawowe usługi mają wspólne (obsługa kart i rozliczeń). Pozostałe usługi, tj. system bankowy, bankowość elektroniczna, bankomat, itp. zamawiane są od różnych dostawców przez co nie posiadają jednolitego standardu. Ostatecznie produkty często są szyte na miarę dla każdego Banku Spółdzielczego a reklama do końcowego klienta nie jest wspólna dla całego Zrzeszenia. Niewątpliwie utrudnia to, np. sprzedaż produktów w reklamie z zasięgiem ogólnopolskim, która znacząco napędza sprzedaż bankom komercyjnym.

Bank komercyjny różni się od banku spółdzielczego również sposobem kontaktu z klientami. Bank Spółdzielczy działa w małych aglomeracjach. Klienci często odwiedzają swój bank i bywa, że są znani przez pracowników banku spółdzielczego. Bank komercyjny swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, a kontakt odbywa się poprzez bankowość elektroniczną czy infolinię bankową.

DBS: Czy w najbliższym czasie planowane są nowe wdrożenia w bankach spółdzielczych? Jeśli tak to jakie?
JS: Tak jak wspominałam na początku, każdy rok przynosi nowe usługi. Tegoroczna odsłona to produkt dla Banków Spółdzielczych ze Zrzeszenia BPS pod nazwą Planet Mobile. To aplikacja mobilna na telefon która do niedawna obsługiwała płatności bezgotówkowe. W październiku zamieni się w małą bankowość mobilną umożliwiając klientowi zarządzanie produktami kartowymi (zmiana limitu karty, zmiana PIN karty, zastrzeganie karty). Przed każda płatnością klient może sprawdzić saldo karty, którą planuje dokonać płatności. Posiada też historię wszystkich płatności czy wyszukiwarkę bezprowizyjnych i prowizyjnych bankomatów wraz z wbudowana nawigacją.

DBS: Jaka jest bankowość spółdzielcza, czy to wymagający klient?
JS: Nic złego w tym, że klient jest wymagający. Pytanie tylko czy jest otwarty na współpracę i nowe rozwiązania. Mam 15-letnie doświadczenie we współpracy z tym klientem i mogę śmiało powiedzieć, że to dobry klient. Banki spółdzielcze są otwarte na ciekawe rozwiązania i czasami może dziwić, że podejmują się wdrożeń, do których nie dojrzały jeszcze duże banki komercyjne. Cenię sobie również w tej współpracy szybką decyzyjność, bowiem główne decyzje podejmowane są na szczeblu Zarządu Banku, który nie stroni zarówno od kontaktu z klientem, jak i od kontaktu z dostawcami rozwiązań technologicznych.

DBS: Proszę dokończyć zdanie: Współczesna bankowość spółdzielcza jest…
JS: osadzona w tradycji, ugruntowana na rynku lokalnym. Stojąca u progu coraz większych wyzwań w celu dostosowania do potrzeb młodego pokolenia klientów.

DBS: Dziękuję za rozmowę
JS: Również dziękuję