Od 1 września urzędy i instytucje państwowe pod skrzydłami Programu Polska Bezgotówkowa

Woman paying with card contactless in the food store. Close-up view on the terminale and card

Wyrabianie paszportu, odbieranie prawa jazdy, uiszczanie opłaty za użytkowanie gruntu, rejestrację auta czy odpady komunalne to sytuacje, z którymi niejednokrotnie spotykamy się w instytucjach administracji publicznej. Dotychczas wymagały również od nas odpowiedniego przygotowania i wcześniejszego zaopatrzenia się w gotówkę. Jednak od 1 września br. w ramach programu Polska Bezgotówkowa podobne płatności będziemy mogli wykonywać zbliżeniowo już za pomocą karty płatniczej lub telefonu komórkowego.

Bezpłatne terminale płatnicze rozszerzone o kolejne podmioty
Od 1 września br. Fundacja Polska Bezgotówkowa wprowadziła w życie nowe zmiany, dotyczące akceptacji kart płatniczych w urzędach administracji publicznej. Dotychczas projekt realizowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową skierowany był wyłącznie do przedsiębiorców – obecnie rozszerzono go również o urzędy i instytucje z sektora publicznego oraz inne jednostki niebędące przedsiębiorcami, a korzystające z płatności.

Przewidziana terminalizacja obejmie swoim działaniem: urzędy gminne, uczelnie wyższe, sądy, biblioteki, policję, szpitale, przychodnie, parki narodowe czy przedsiębiorstwa komunalne oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także instytucje kultury i sportu. W ramach Programu wszystkie te instytucje mogą ubiegać się podobnie, jak prywatne przedsiębiorstwa o 3 bezpłatne terminalne na okres 12 miesięcy.

Aktywny obrót bezgotówkowy w instytucjach niekomercyjnych i niepublicznych
Terminale płatnicze jeszcze przed rozpoczęciem programu funkcjonowały zaledwie w 10 proc. urzędów. Obecnie instalowane przez spółkę First Data Polska znajdują się w ponad 60 proc. urzędów gmin, miast i województw oraz w starostwach powiatowych i innych jednostkach administracji publicznej.

Ponadto wszystkie podmioty państwowe, które zdecydują się na udział w Programie, zostaną przeniesione pod skrzydła Polski Bezgotówkowej. Oprócz wsparcia ze strony Fundacji w pokryciu kosztów związanych z instalacją oraz comiesięczną obsługą płatności bezgotówkowych, otrzymają dodatkowe urządzenia w liczbie odpowiadającej liczbie stanowisk w danym punkcie, z których będą mogli korzystać bezpłatnie do sierpnia 2021 roku. Co więcej, prawo do darmowych terminali uzyskają również fundacje, kościoły i stowarzyszenia. Dotąd podmioty te korzystając z terminali płatniczych musiały liczyć się z każdorazową decyzją w tej sprawie, którą podejmowały władze fundacji. Nowe warunki, które weszły w życie 1 września pozwalają operatorom urządzeń na instalacje bezpłatnych urządzeń płatniczych na takich samych zasadach, co reszta – a więc do 3 POS-ów za darmo na rok.

Funkcjonalność i zadowolenie klientów
Pionierski projekt uruchomiony rok temu to wspólna inicjatywa banków, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych, która bardzo szybko zyskała na popularności. Na sukces Programu Polska Bezgotówkowa wpływa z pewnością szereg korzyści dla obu stron. Klienci mogą cieszyć się z szybkich i wygodnych płatności, które gwarantują oszczędność czasu. Z kolei dla podmiotów sektora publicznego oznaczają bezpieczeństwo, przejrzystość oraz zadowolenie konsumentów, którzy mogą płacić nie tylko gotówką, ale również zbliżeniowo, np. za pomocą karty lub telefonu komórkowego.

fot. fotolia