Design thinking – metodą tworzenia innowacyjnych produktów

Glass glowing light bulb and business sketched ideas

Innowacje kojarzą się dzisiaj z przyszłością i rozwojem. Jednym z narzędzi, które pozwalają tworzyć produkty i usługi, po dokładnej analizie potrzeb i problemów przyszłych użytkowników, jest design thinking.

Metoda ta opiera się na eksperymentowaniu, częstym testowaniu pomysłów i budowaniu prototypów oraz poddawaniu ich ocenie użytkownikom, tak, aby zrozumieć najbardziej jak to możliwe, jakie są ich potrzeby, czasem nawet te nieuświadomione, czym kierują się dokonując wyborów, jakie są ich motywy i jak wpływają na ich zachowania. Wykorzystuje się do tego mapy empatii, wywiady etnograficzne, obserwacje użytkowników, ankiety rozpoznawcze oraz analizę środowiska.

Pięć etapów twórczego rozwiązywania problemów
Praca metodą design thinking dzieli się na 5 etapów twórczego rozwiązywania problemu: empatię, zdefiniowanie problemu, pomysły, prototypy, testy. Tworzy się w tym celu interdyscyplinarny zespół (złożony np. z inżynierów, technologów, specjalistów od marketingu, projektowania, socjologów), dzięki któremu można przeanalizować określony problem z wielu różnych punktów widzenia i w końcowym efekcie uzyskać najlepszą jakość, która przełoży się na chęć zakupu a jej wykonanie nie będzie trudne technologicznie i produkcja znajdzie ekonomiczne uzasadnienie. Różnorodność członków zespołu i ich potencjał odbija się we wzajemnym oddziaływaniu na siebie i na wnoszeniu swojej wiedzy i doświadczenia do wspólnej pracy nad projektem.

Możliwości, które daje design thinking
Cechą charakterystyczną tej metody jest brak liniowego działania, przejawiającego się np. w powrocie do etapu generowania pomysłów po błędach popełnionych na etapie budowy prototypu. Najważniejszym jest samo zdefiniowanie problemu a następnie generowanie pomysłów i nie zawężanie przyszłej realizacji tylko do jednego kierunku działania. Design thinking może być użytecznym sposobem pracy w małych firmach, korporacjach, fundacjach, szkołach, administracji, różnego rodzaju organizacjach, którym zależy na wdrożeniu autorskich pomysłów a nie kopiowaniu i ulepszaniu już istniejących zastosowań dla problemów bez jednego oczywistego rozwiązania lub ograniczonych możliwości realizacji. Zaangażowanie projektantów w fazie koncepcji produktu prowadzi do wypracowania bardziej innowacyjnego rozwiązania. Design thinking jest uniwersalną metodą sprawdzającą się w myśleniu projektowym i dlatego może być wykorzystywana zarówno w małych start-upach jak i wielkich korporacjach. Nowatorskie i niestandardowe rozwiązania przybierają formę produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych i modeli biznesowych.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia