Znajdź swoich klientów, czyli geomarketing w bankowości

Businessman using a laptop with close up on world globe

W sektorze bankowości i finansów dochodzi do wielu zmian będących odpowiedzią na rzeczywistość coraz bardziej opartą na gospodarce 4.0. Coraz popularniejsza bankowość elektroniczna, jej szybkość i wygoda, malejąca lojalność klientów i wiążące się z tym zmniejszanie kosztów, wymusiły reorganizację stacjonarnych placówek bankowych.

Jednym z narzędzi pomocnych w tych działaniach stał się geomarketing, ułatwiający zarządzanie sprzedażą i wybranie lokalizacji, ofert oraz środków marketingowych najlepiej spełniających oczekiwania klientów bankowych. Część placówek bankowych zamknięto, część połączono z innymi lub otworzono w bardziej dogodnych miejscach, tak aby utrzymać obecnych klientów i zyskać nowych.

Korzyści ze stosowania geomarketingu
Kryteria lokalizacyjne i produktowe mają ułatwić wybranie lokalizacji z łatwym i jak najkrótszym dojazdem oraz ofertą z najbardziej pożądanymi produktami i usługami dla obszarów zamieszkiwanych przez najliczniejsze grupy docelowe składające się z konsumentów lub firm. Pozwala to wyeliminować lub zmniejszyć niepotrzebne koszty, np. w rozdawaniu materiałów reklamowych osobom spoza grupy docelowej. Pomaga także w tworzeniu raportów sprzedaży i dostosowaniu regionów sprzedaży do możliwości rynku, tak, aby przebadać relacje przestrzenne pomiędzy wskaźnikami i procesami dla oddziału, regionu lub całego rynku. Narzędziem analizy geomarketingowej jest GIS (Geographic Information System) pozwalający przenosić uzyskane informacje na modele kartograficzne.

Geomarketing umożliwia profilowanie działań marketingowych w zależności od lokalnego zapotrzebowania, w skali osiedli, małych miejscowości, dużych miast, krajów i kontynentów, określenie możliwości sprzedażowych, obrotu i dostępności różnych produktów na podstawie ich lokalizacji, w korelacji z danymi demograficznymi o strukturze wiekowej lub zawodowej badanej społeczności, jej zachowaniami i preferencjami zakupowymi oraz trybem życia. Analiza geomarketingowa sprawdza się przy opracowywaniu strategii lokalizacji nowych punktów sprzedażowych oraz wprowadzania nowych produktów na rynek, ponieważ dostarcza informacji, czy warto go otwierać, nie będzie dla niego zbyt dużej konkurencji albo małego zainteresowania w planowanym miejscu, a także przy planowaniu kampanii reklamowej. Obecnie wszystkie banki stawiają na rozwój elektronicznych kanałów komunikacji w odpowiedzi na rosnącą popularność bankowości internetowej i mobilnej wśród użytkowników, niższych kosztów transakcji i oszczędności czasu.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia