Dokument przyszłości. Projekt e-dowodów trafił do konsultacji

Już od marca przyszłego roku urzędnicy będą wydawać e-dowody. Niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o projekcie rozporządzenia nowych dokumentów, który został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Czy czeka nas rewolucja?

E-dowód traktowany na równi z plastikiem
Nowy dowód, podobnie jak obecny będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz uprawniał go do przekraczania niektórych granic państw. W warstwie elektronicznej znajdą się dane właściciela, w tym fotografia zapisana jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, co przyczyni się do szybszej i sprawniejszej obsługi na lotnisku.

Ułatwi również załatwienie wielu spraw w e-usługach administracji publicznej, chociażby elektroniczną wysyłkę dokumentów do urzędu, np. wniosku aktu urodzenia, stanu cywilnego czy zgłoszenie zameldowania, które będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (tzw. osobistego). Jego użycie będzie traktowane przez urząd tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego. Co więcej, jeśli ktoś nie będzie chciał posiadać w swoim dowodzie funkcji podpisu może z niej zrezygnować.

E-dowód zostanie wyposażony także w środek identyfikacji elektronicznej, czyli profil osobisty, który zapewni wysoki poziom zaufania umożliwiający potwierdzenie tożsamości w usługach online. W praktyce będzie to wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisanie znanemu wyłącznie właścicielowi dowodu, kodu PIN.

Zmiana przepisów coraz bliżej

Pod koniec lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Wcześniej został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Równolegle, projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Zakłada on wprowadzenie nowego dowodu osobistego, który będzie zawierał warstwę elektroniczną – czytamy w komunikacie MSWiA.

Konieczne są wymagania techniczne
Jednak, jak zapewnia MSWiA, rozporządzenie wymaga przejścia określonych wymagań technicznych pozwalających zachować “najwyższe standardy bezpieczeństwa”. W projekcie rozporządzenia szczegółowo opisano sposób zmiany kodów PIN1 oraz kodu PIN2, które będą służyć do identyfikacji i uwierzytelnienia.

Określono także sposób i tryb zawieszenia certyfikatów zawartych w dokumencie. Oznacza to tyle, że gdy zgubimy dowód, jego ważność zostanie zawieszona na 14 dni. Po upływie wspomnianego terminu i nie cofnięciu przez posiadacza zawieszenia certyfikatów dowodu, zostanie on automatycznie unieważniony. Ponadto projekt zakłada, że 3-krotne błędne wprowadzenie kodu PIN1 lub kodu PIN2 będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z danego certyfikatu, zaś jego odblokowanie będzie możliwe po wprowadzeniu specjalnego kodu PUK.

E-dowody, jak w innych krajach
Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Francji, Finlandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, a także na Litwie. Węgrzech i we Włoszech. Dokument ten najczęściej wykorzystywany jest do potwierdzenia tożsamości i uwierzytelnienia oraz do składania elektronicznego podpisu.

W Polsce rozporządzenie wejdzie w życie od 1 marca 2019 roku. Jak zapewnia MSWiA nie będzie konieczne wymienianie dotychczas posiadanych dokumentów, które zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Ich wymiana na elektroniczną wersję potrwa do 2029 roku.

autor. Paulina Iwicka
fot. fotolia