Bank w zaciszu twojego domu. Jak wygląda home banking w Polsce?

Hands of old couple paying bills online with credit card

Home banking oznacza bankowość domową, czyli możliwość kontaktu pomiędzy bankiem i klientem, bez konieczności przychodzenia bezpośrednio do placówki bankowej, a poprzez drogę elektroniczną, czyli połączenie komputera klienta z systemem informatycznym banku. Połączenie to funkcjonuje dzięki linii telefonicznej, łączącej modem klienta z modemem bankowym lub przez dzierżawione do tego celu łącze. Home banking jest możliwy wyłącznie przy użyciu komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie.

Polskie realia i home banking
System obsługi klientów indywidualnych w miejscu zamieszkania i przedsiębiorstw w ich siedzibie zapewnia wykonywanie transakcji finansowych i stanowi jedną z najprostszych obecnie form bankowości elektronicznej. Powstał jeszcze przed czasami powszechnego dostępu do internetu i bankowości internetowej.

Home banking pojawił się w Polsce po raz pierwszy w 1992 roku za sprawą Citibank Poland S.A. i w 1993 roku – ING Banku, INP Banku, Banku Rozwoju Eksportu S.A. (BRE Banku) i Kredyt Banku S.A., z myślą o podmiotach gospodarczych i zamożnych klientach indywidualnych, dla zaoszczędzenia ich czasu, zapewnienia stałego wglądu we własny rachunek bankowy z możliwością korzystania z informacji bankowych i przeprowadzania płatności oraz zajmowania się lokatami terminowymi.

Obecnie każdy klient banku może korzystać z takiej formy obsługi: w trybie on-line, czyli w czasie rzeczywistym i off-line, w czasie, zaistniałym pomiędzy momentem złożenia zlecenia a realizacją. Home banking łatwo zintegrować z systemem księgowości przedsiębiorstwa a jego wielopoziomowe zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo transakcji i ochronę danych. Usługi home banking są dostępne na modułowej platformie bankowości elektronicznej MultiCash i w programie VideoTEL. Najczęściej są wykorzystywane w transakcjach masowych.

Home banking i bankowość internetowa
Wraz z wprowadzeniem internetowej bankowości, home banking stał się jedną, a nie jedyną z możliwości oferowanych przez banki. Korzystanie z bankowości elektronicznej jest możliwe dzięki dostępowi do internetu i przeglądarek internetowych a home banking wymaga posiadania specjalnego oprogramowania, umożliwiającego komunikację z bankiem, wiąże się z wyraźnie określoną listą operacji finansowych, które można zrobić oraz funkcjonuje dzięki specjalnie do tego celu przeznaczonemu łączu internetowemu. Konto bankowe w usłudze home banking ma dodatkowe opcje takie jak np. dostęp do kursów walut, wyników sesji giełdowych i produktów oferowanych przez bank.

Rozwojowi home banking i bankowości internetowej sprzyjały zmiany cen i obniżenie kosztów za podłączenie do sieci. Początkowo łączono się z internetem za pomocą numeru dostępowego i koszt połączenia wzrastał wraz z czasem spędzanym w sieci a dokonanie internetowej transakcji bankowej odbywało się za pośrednictwem zabezpieczonego, krótkiego połączenia online, oddzielonego od innych zasobów sieciowych. Obecnie internet stał się bardziej bezpiecznym miejscem, a o bezpieczeństwo danych dbają takie zabezpieczenia jak np. protokół https.

Zarówno klienci indywidualni jak i małe, i średnie przedsiębiorstwa, wybierają najczęściej bankowość internetową, ponieważ zapewnia ona szybkość, wygodę, bezpieczeństwo i pociąga za sobą niskie koszty. W chwili, kiedy kształtowała się home banking, nikt nawet nie wyobrażał sobie, że rozwój technologii zaowocuje powstaniem bankowości internetowej i opanowaniem przez nią rynku w większym stopniu niż home banking. W dzisiejszych czasach ludzie do tego stopnia przyzwyczaili się do wykorzystywania internetu dla bardzo różnych celów, że łączą się z siecią nie tylko w domu i pracy, w szkole i na uczelni, ale także podczas zakupów i podróży. Usługi finansowe, które pozwalają na korzystanie z sieci w dowolnym miejscu i czasie, cieszą się największą popularnością wśród użytkowników.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia