UOKiK: Deutsche Bank Polska odda klientom opłaty za konta

A 3D render of laser cut signage above the entrance to a modern generic bank building composed of exposed concrete in the day time

Zarówno obecni, jak i byli klienci Deutsche Bank Polska mogą liczyć na zwrot opłat za konta powiązane z kredytem hipotecznym. Oddając pieniądze, bank uniknie kary finansowej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Deutsche Bank Polska w maju 2017 roku. Wątpliwości Urzędu wzbudziły pobierane przez bank podwyższone opłaty od konsumentów oraz uniemożliwienie rezygnacji z umowy bez poniesienia kosztów. W komunikacie podano, że taka praktyka trwała od 2012r. Postępowanie dotyczy kont: db NET, db Konto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet status, db Open, db Start powiązanych z umową kredytu.

„Klienci banku biorąc kilka lat temu kredyt lub pożyczkę hipoteczną, otwierali rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, które były też przeznaczone do ich obsługi. W zamian m.in. mieli niższą marżę kredytu, czyli płacili mniejsze raty. Bank jednak podwyższył opłaty za prowadzenie rachunków – przykładowo, z 0 zł do 8 zł, z 2 zł do 12 zł. Konsumenci, którzy nie chcieli płacić i wypowiadali umowę – narażali się na podwyższenie oprocentowania kredytu. A osoby, które chciały przekształcić rachunek na inny – mogły być obciążane przez bank dodatkowymi kosztami”.

„Uznaliśmy, że bank nie może pogarszać sytuacji konsumenta. Jeżeli instytucja finansowa wprowadza lub zwiększa opłatę za prowadzenie konta powiązanego np. z umową kredytu, musi umożliwić konsumentowi rozwiązanie umowy bez dodatkowych kosztów. Klient Deutsche Bank Polska często nie miał wyboru – musiał płacić za obsługę konta wyższą opłatę, gdyż rozwiązanie umowy oraz jej zmiana wiązały się z kosztami” – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

źródło: ISBnews
fot. fotolia