Usługi kredytowe banków spółdzielczych na tle banków komercyjnych

Polish currency PLN, money. File ,roll of banknotes of 100 PLN (Polish zloty)

Banki spółdzielcze przez wiele lat kojarzone były z usługami finansowymi dla mieszkańców małych miasteczek oraz rolników. W ostatnim czasie systematycznie zaczęły jednak wzbogacać swoją ofertę, chcąc przyciągnąć również klientów dotychczas korzystających z usług dużych banków komercyjnych. Jednym z ważniejszych narzędzi tej konkurencji jest oferta kredytów i pożyczek.

Obecnie do grona posiadaczy kont w bankach spółdzielczych należy już wielu klientów indywidualnych z dużych ośrodków miejskich, a także rosnąca liczba przedsiębiorstw. W celu obsługi tej grupy odbiorców konieczna jest konkurencyjna oferta przede wszystkim w zakresie kredytów. To właśnie tu bowiem pojawiają się najbardziej istotne z czysto finansowego punktu widzenia różnice pomiędzy bankami. Zakrojone na szeroką skalę kampanie reklamowe i informacyjne w mediach, w tym społecznościowych, mogą zainteresować odbiorców, ale tylko dobra oferta pozwala na zdobycie konkurencyjnej przewagi.

Jak więc wypadają usługi kredytowe banków spółdzielczych na tle banków komercyjnych?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszelkie nowe produkty finansowe wprowadzane przez banki spółdzielcze są dla nich ryzykiem. Ze względu na skalę swojej działalności i możliwości finansowe nie mogą sobie pozwolić na stworzenie nietrafionego produktu. Dlatego też oferta banków spółdzielczych zawsze będzie ilościowo uboższa. Nie oznacza to jednak, że nie może ona być korzystniejsza dla klienta. Medialna wszechobecność banków komercyjnych i niewielka obecność banków spółdzielczych we wszelkiego rodzaju porównywarkach kredytowych sprawia, że wielu potencjalnych kredytobiorców pomija te podmioty. Niesłusznie. Podobnie fałszywe są wciąż obecne jeszcze w społeczeństwie obawy co do bezpieczeństwa kredytów w bankach spółdzielczych. Tymczasem statystyki wskazują, że ewentualne problemy częściej pojawiają się w przypadku podmiotów komercyjnych.

Przechodząc do meritum, według najnowszych badań kredyty gotówkowe oferowane przez banki spółdzielcze posiadają jedne z najkorzystniejszych warunków na rynku usług finansowych. Bez względu na przyjęte kryteria oceny, przedstawiciel segmentu spółdzielczego zawsze znajduje się w pierwszej piątce najlepszych ofert, z reguły wyprzedzając wszystkie popularne i medialnie rozpoznawalne banki komercyjne.

Indywidualne rozpatrywanie wniosków
Choć korzystne oprocentowanie i niskie prowizje są niezwykle ważne, to nie stanowią one jedynych udogodnień, jakie zawarte są w ofercie kredytowej banków spółdzielczych. Drugim istotnym czynnikiem jest bowiem ich lokalność. Z reguły wybieramy bank spółdzielczy działający w naszym regionie, znający jego specyfikę, problemy i oczekiwania mieszkańców. Dzięki ograniczonej skali działania każdy wniosek może również zostać potraktowany indywidualnie. Nie jest automatycznie przetwarzany przez komputer i oceniany wyłącznie na podstawie ustalonych algorytmów, lecz jest faktycznie analizowany przez człowieka.

Banki spółdzielcze mają wiele do zaoferowania w sferze oferty kredytowej. Choć część ich przewagi konkurencyjnej wynika z ich regionalnego charakteru i niewielkich rozmiarów, to niektóre elementy swojej polityki mogą przenieść na wyższy poziom i stać się poważną konkurencją dla banków komercyjnych.

autor. Krzysztof Kotlarski
fot. fotolia