Banków w Polsce coraz mniej. Getin Noble Bank i Idea Bank analizują możliwość połączenia

Jak podaje Getin Noble Bank i Idea Bank doszło do podpisania umowy dotyczącej przygotowania analizy ich połączenia. Jeżeli wyniki analiz wykażą, że połączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki połączenia oraz zasady współpracy przy przygotowywaniu i implementacji połączenia.

„Na podstawie umowy banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności jak w szczególności uzgodnienie harmonogramu działań czy struktury potencjalnego połączenia”

Dwa tygodnie temu banki informowały, że ich główny akcjonariusz Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne, obejmujące Getin Noble Bank oraz Idea Bank, jak i inne podmioty znajdujące się w grupach kapitałowych obu banków. GNB informował, że w ramach dokapitalizowania banku gwarantowanego przez głównego akcjonariusza możliwe jest także wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów.

źródło: ISBnews
fot. Business Insider