Kurs EACB na temat rozporządzeń EU i nadzoru nad bankami spółdzielczymi

Conference.

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) w dniach 10-11października br. w Brukseli organizuje kurs na temat rozporządzeń EU i nadzoru nad bankami spółdzielczymi. KZBS zachęca do udziału w tym wydarzeniu.

Organizowany przez EACB kurs jest wyjątkową okazją, aby zapoznać się z działaniami UE, nowymi ramami regulacyjnymi i nadzorczymi w Europie dla banków spółdzielczych oraz rolą EACB jako stowarzyszenia lobbingowego. Podczas kursu zostaną omówione następujące tematy: lobbying i EACB, Europejska Unia Bankowa, a także trendy regulacyjne dotyczące produktów i praktyk bankowości detalicznej oraz trendy regulacyjne w zakresie instytucji kredytowych

Kurs skierowany jest do bankowców spółdzielczych, którzy chcą zapoznać się z unijnymi ramami prawnymi, a także do instytucji lobbujących w celu obrony i promowania specyfiki banków spółdzielczych.

Program kursu i formularz rejestracji jest dostępny na stronie internetowej EACB.

KZBS zachęca do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jednocześnie bardzo prosimy o przesłanie informacji do Biura KZBS, jeśli zdecydują się Państwo uczestniczyć w kursie EACB.

fot. fotolia