Fiński sposób na banki spółdzielcze

Two euros coin from Finland isolated on the national finnish flag as background

Finlandia stanowi ciekawy obszar do obserwacji gospodarczych ze względu na jej innowacyjność oraz efektywność kolejnych reform, które miały miejsce w tym kraju. Banki spółdzielcze stanowią około 33% wszystkich banków w fińskim systemie bankowym, z czego ich największą grupą jest OP Financial Group funkcjonująca w systemie IPS a pozostałe tworzą zrzeszenie zintegrowane.

Finlandia stanowi po Holandii i Francji trzeci kraj UE o najbardziej rozwiniętej bankowości spółdzielczej a jej początki sięgają 1902 roku. Profesor Uniwersytetu Helsińskiego Hannes Gebhard, który na wzór niemieckich kas Raiffeisena, zainicjował powstanie pierwszego fińskiego towarzystwa kredytowego OKO Bank o kapitale założycielskim zgromadzonym dzięki państwu i zamożnej części społeczeństwa. Z czasem udziały w OKO Bank przejęli członkowie spółdzielni a sama idea tworzenia bankowości spółdzielczej trafiła na podatny grunt i powstały kolejne tego typu banki działające wśród społeczności lokalnych.

Kryzys lat 90. XX wieku
Lata 90. XX wieku nie były szczęśliwą dekadą dla fińskiej gospodarki z powodu kryzysu i wzrostu zadłużenia kredytowego, co oczywiście odbiło się na systemie bankowym tego kraju. Banki spółdzielcze działały w formie scentralizowanej z największą OP Financial Group jak obecnie, ale ze stratami, które przyniósł kryzys. Wprowadzono wówczas wzajemną nieograniczoną odpowiedzialność pomiędzy wszystkimi bankami w grupie i wzmocniono uprawniania centralnej organizacji OP Financial Group.

Niewielka część banków nie chciała zrezygnować z niezależności i w 1997 roku utworzyła POP Pankkiliitto – od 2011 roku funkcjonujący pod nazwą POP Bank Alliance. Jego struktura organizacyjna różni się od OP Financial Group wyraźnie większą autonomią poszczególnych jednostek finansowych. Strategia działania tej grupy bankowej opiera się na skoncentrowaniu na bankowości relacyjnej i outsourcingu oraz kupowaniu usług finansowych od najlepszych dostawców na rynku.

Otwartość na innowacje – wyższa jakość usług
Obecnie fińskie lokalne banki spółdzielcze łączą się w większe grupy decydując się na ograniczenie w jakiejś mierze swojej niezależności, aby tworzyć silniejsze struktury – bardziej odporne na dzisiejsze wyzwania rynku finansowego. O podejściu typu „stawiamy na jakość usług” świadczy otwartość na najlepsze rozwiązania niezależnie od kraju pochodzenia proponowanych projektów i przykład polskiej spółki FinTech ZenCard (części grupy kapitałowej grupy PKO BK), która po wygraniu wraz z trójką innych laureatów konkursu „OP Smart Commerce” zaczęła współpracować z OP Financial Group i w pierwszej połowie 2018 roku wdrażać swoje technologie na fińskim rynku. Technologia zaproponowana przez ZenCard została przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw i zintegrowana z systemem kasowym PIVO Kassa znajdującym się w ofercie OP Financial Group. W dalszej perspektywie zaplanowano rozszerzenie działalności na współpracę z dużymi sieciami handlowymi w całej Finlandii.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia