Działania banków spółdzielczych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

Polish zloty with a wallet on the old wooden background

Bankowość spółdzielcza od lat wiąże się z sektorem mmśp. Znaczenie ma tu indywidualne podejście do klienta i umiejętność tworzenia relacji, którym sprzyja funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Aktywność bs-ów na rzecz małych firm wyraża się przede wszystkim w ofercie kredytowej. Jednak trzeba zauważyć, że w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, niezatrudniających zwykle specjalistów od finansów, instytucje te spełniają też rolę doradczą – pomagają napisać biznesplan czy wybrać odpowiednią formę finansowania działalności.

W ofercie banków spółdzielczych dla mmśp dostępne są kredyty obrotowe, inwestycyjne, a także gwarancje bankowe. Tu warto przyjrzeć się propozycji Banku Spółdzielczego we Wschowie, który został w ub. roku laureatem XVIII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Ma on do zaoferowania dla firm kilka rodzajów kredytów obrotowych, ponadto – kredyt inwestycyjny, płatniczy oraz pożyczkę hipoteczną. Co więcej, udziela gwarancji: de minimis, FG POIR i BGK w ramach programu COSME. Wszystko w przystępny sposób zawarte jest na stronie internetowej placówki.

Wsparcie BS-ów na każdym polu
Drugą gałęzią aktywności bs-ów na rzecz mmśp jest pomoc w uzyskaniu funduszy unijnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółdzielcy z powodzeniem działają na tym polu. Kredyty na inwestycje, dla których pragnie się otrzymać dotację, są udzielane na korzystnych warunkach oprocentowania, z szansą finansowania nawet 100% przedsięwzięcia. W grupie BPS dostępny jest kredyt pomostowy „Unia Biznes”. Przeznacza się go na środki trwałe, ale też – wartości niematerialne i prawne. Z kolei „Kredyt unijny SGB” charakteryzuje możliwość karencji w spłacie kapitału oraz indywidualny terminarz spłaty.

W obszarze stricte lokalnym angażują się np. Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy. Współpracują one z Pomorskim Funduszem Rozwoju 2020+ w projekcie realizowanym przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Jako pośrednicy finansowi oferują dwa rodzaje wsparcia: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową, które są skierowane do mikro- i małych firm z województwa pomorskiego. Oferta jest przeznaczona na przedsięwzięcia zwiększające produktywność, potencjał konkurencyjny, a także zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi.

Badania CBM INDICATOR
Zaprezentowane rozwiązania spotykają się z żywym zainteresowaniem sektora mmśp. Pokazują to badania przeprowadzone przez CBM INDICATOR we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich. Za podstawowe źródło zewnętrznego finansowania mikro- i małe firmy (a zwłaszcza – średnie) uznają kredyt bankowy. Odnotowuje się też wzrost procentowy w stosunku do poprzedniego roku. Poza tym przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają dostępność kredytów bankowych. Z pewnością niebagatelną rolę odgrywają w tym bs-y dzięki umiejętności dostosowania się do klientów.

autor. Joanna Marszk
fot. fotolia