Pierwszy samorządowy fundusz inwestycyjny od Banku Pekao i Pekao TFI

Bank Pekao we współpracy z Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI) uruchomił pierwszy na polskim rynku samorządowy fundusz inwestycyjny – Pekao Samorząd Plus FIZ.

Aktywa utworzonego przez Pekao funduszu to obligacje miast i województw oraz spółek komunalnych, realizujących projekty inwestycyjne finansowane przez bank. Emisja certyfikatów została objęta w większości przez klientów sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

„Nowy produkt Pekao ma olbrzymie znaczenie dla samorządów i dla rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce, którego od lat jesteśmy liderem. Rozwijając ofertę produktów zabezpieczonych aktywami samorządowymi dywersyfikujemy bardzo zmonopolizowane obecnie źródła finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych, które stanowią lokomotywę wzrostu PKB Polski” – powiedział dyrektor departamentu instytucji finansowych i sektora publicznego Rafał Petsch.

Bank Pekao rozważa również oferowanie samorządowych funduszy publicznych klientom detalicznym oraz funduszom emerytalnym i infrastrukturalnym za granicą. Równocześnie pracuje nad emisją publicznych listów zastawnych opartych na kredytach sektora publicznego.

„Oferujemy klientom zupełnie nową klasę aktywów, do których nie było do tej pory właściwie dostępu, bo banki obejmowały je na własne księgi. Przy bardzo niskim ryzyku oferują one wyższą dochodowość niż obligacje Skarbu Państwa. Będziemy też zapewniać rynek wtórny” – dodał Petsch.

Podjęte inicjatywy – oparte o strategię do 2020 roku – poza korzyściami finansowymi i poprawą wskaźników rentowności, zwiększają możliwość aranżacji nowych transakcji, a także wpływają na zacieśnienie relacji biznesowych pomiędzy Pekao a klientami banku.

źródło: ISBnews
fot. fotolia