KNF powołała nowych prezesów banków spółdzielczych

Close up business man signing contract making a deal, classic business

Podczas 399. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się dnia 17 lipca 2018r. powołano nowych prezesów banków spółdzielczych:

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
Doroty Szczerbiak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy,
Agnieszki Krukowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie,
Urszuli Zalewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie,
Haliny Wilk na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze,
Anny Marii Roczek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie.

Wszystkim nowo powołanym Prezesom serdecznie gratulujemy!

fot. fotolia