52% Polaków ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Wyniki badania

Close up of businesswoman working at office with laptop. Mobile phone and Marketing summary report graph data documents on desk. People and Lifestyles concept. Business and Financial theme.

Poczucie bezpieczeństwa finansowego deklaruje niespełna 52% Polaków. Ponadto, aż 41% z nas obawia się o swoją finansową przyszłość- tak wynika z ogólnopolskiego Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego, który został zrealizowany przez instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Nest Banku.

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków. Celem tego badania było sprawdzenie postaw i przekonań Polaków w zakresie ich bezpieczeństwa finansowego. Zadaniem indeksu jest zbadanie, czy Polacy czują się bezpiecznie ze swoimi finansami, czy mają obawy o przyszłość oraz jak rozumieją bezpieczeństwo finansowe. Tegoroczna odsłona jest pierwszą z cyklu badań, które będzie realizowane w celu sondowania zmian w zakresie poczucia bezpieczeństwa finansowego wśród Polaków.

„Bezpieczeństwo finansowe” według Polaków

70% Polaków kojarzy bezpieczeństwo finansowe z posiadaniem stałej pracy. Na drugim miejscu znalazły się oszczędności- ponad 63% z nas uważa, że to właśnie one gwarantują poczucie bezpieczeństwa finansowego. Co ciekawe, tylko 10% Polaków wskazało na inwestycje (akcje, fundusze, obligacje).

Poczucie bezpieczeństwa finansowego Polaków

Z indeksu Bezpieczeństwa Finansowego Nest Banku wynika, że jedynie połowa Polaków ma poczucie bezpieczęństwa finansowego (52%). Ponad 21% z nas deklaruje, że nie czuje się bezpiecznie ze swoimi finansami, a 27% wstrzymuje się od odpowiedzi. Z badania wynika, że najbardziej bezpiecznie czują sie mieszkańcy dużych miast (63%) oraz osoby z wyższym wykształcenie (57%). Zdecydowanie najmniejszy odsetek osób deklarujących poczucie bezpieczeństwa finansowego odnotowano w grupie osób mieszkających w średniej wielkości miastach (od 100 do 500 tys. mieszkańców) (43%).

Obawa o finansową przyszłość
O swoją finansową przyszłość obawia się 41% Polaków. Co ciekawe w tym aspekcie znacznie bardziej pesymistyczne są kobiety – aż 46% z nich deklaruje, że obawia się o finansową przyszłość. W grupie mężczyzn zdania były znacznie bardziej podzielone – 35% Panów obawia się o swoją przyszłość, 29% nie ma zdania, a ponad 36% nie ma obaw.
Poczucie bezpieczeństwa a kwota oszczędności

Ile pieniędzy potrzebuje Polak, aby czuć się zabezpieczonym finansowo? Tutaj zdania są podzielone – 1/3 badanych (33%) deklaruje, że aby czuć się zabezpieczonymi finansowo potrzebują oszczędności w kwocie powyżej 10 pensji. Nieco mniejsza grupa (30%) uważa, że dla poczucia bezpieczeństwa finansowego wystarczyłyby im oszczędności w wysokości 3-5 pensji, a dla 17% badanych wystarczą środki w wysokości 1-2 pensji. Najbardziej zaskakuje fakt, że 7% Polaków deklaruje, że nie potrzebuje czuć się zabezpieczonymi finansowo.

Bezpieczeństwo pieniędzy w banku
Ponad 3/4 respondentów ma poczucie, że ich pieniądze są w banku całkowicie bezpieczne. Jedynie 8% Polaków uważa, że ich pieniądze nie są bezpieczne w banku.

Źródło: Nest Bank
fot. fotolia