Bank Pekao i EFI podpisały największą polską umowę gwarancji w ramach COSME

businessman signing business partnership contract

Bank Pekao i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME, która umożliwi Pekao udzielenie blisko 1,2 mld zł kredytów dla przedsiębiorstw, podał bank.

„Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME, została podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł”.

COSME to ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020.

„Dobra kondycja polskiej gospodarki zależy między innymi od dobrej formy przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, które pomogą im w rozwoju. Dziś firmy zyskują dostęp do 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Gratuluję Bankowi Pekao oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu zawarcia nowej umowy. Rząd wspiera wdrażanie programu COSME, którego założenia są zbieżne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Bank Pekao podkreślił, że konsekwentnie realizuje założoną strategię na lata 2018-2020.

„Dynamicznie zwiększamy swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom, także kredytowym. Wciąż wzbogacamy ofertę oraz udostępniamy szereg usług dodatkowych. Podpisanie umowy COSME wpisuje się w naszą strategię” – powiedział prezes banku Michał Krupiński.

Dyrektor generalny EFI Pier Luigi Gilibert wskazał, że wsparcie Funduszu za pośrednictwem Planu Inwestycyjnego dla Europy zapewnia szeroki zakres możliwości polskich MŚP.

„Z przyjemnością ogłaszamy dziś nową umowę z Bankiem Pekao. Gwarancja pomoże Bankowi Pekao zapewnić lepszy dostęp do finansowania dla obecnie wykluczonych finansowania ryzykownych MŚP i firm rozpoczynających działalność – zgodnie z naszą strategią wspierania przedsiębiorczości, miejsc pracy i wzrostu” – powiedział Gilibert.

Obecna umowa COSME to już kolejna umowa zawarta przez Bank z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, w ramach instrumentów finansowych programów UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Łączna wartość tych umów to blisko 3,8 mld zł, podkreślił Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw –„W ramach obecnego, największego portfela, zaoferujemy preferencyjne finansowanie dla 1500 polskich przedsiębiorców, głównie z sektora małych i średnich firm. Wartość kredytu dla jednego przedsiębiorcy sięgnie 12,6 mln. Jesteśmy jedyni w Polsce z takim wysokim progiem” – wskazał Styczyński.

COSME dla małych i średnich przedsiębiorstw
COSME ma na celu m.in. ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym takich, które nie mają wystarczających zabezpieczeń kredytu oraz firm, których kredytowanie przez bank jest relatywnie bardziej ryzykowne, np. ze względu na krótki okres działalności. Z kolei dla Banku gwarancja COSME jest również bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie braku spłaty, 50% zaległego kapitału i odsetek jest pokrywane przez EFI. Gwarancja COSME będzie wykorzystywana przede wszystkim przy kredytach inwestycyjnych. Podczas gdy inne gwarancje dostępne dziś na polskim rynku z reguły są płatne, gwarancja COSME będzie nieodpłatna i pokryje 50% kredytu. Gwarancja ta nie jest też pomocą publiczną, a więc nie zmniejszy dostępnych limitów pomocy dla firm. Dzięki COSME firma nie poniesie kosztów gwarancji i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (np. dodatkowej hipoteki), wyjaśniono w materiale.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu będzie zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja COSME. Gwarancja COSME może być wykorzystywana także przy finansowaniu przedsiębiorstw z krótkim okresem działalności, dzięki czemu będą one miały łatwiejszy dostęp do kredytu. Natomiast w przypadku firm działających powyżej 3 lat obniżony zostanie wymagany wkład własny od firmy do 10% (w standardzie na rynku jest 20%). Gwarancja COSME będzie standardowym zabezpieczeniem dla banku, który nie będzie wymagał żadnych dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy. Firma złoży standardowy wniosek o kredyt, podano także.

„Polskie banki bardzo sobie cenią współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który, po BGK, jest w Polsce największą publiczną instytucją gwarancyjną dla MŚP. Popyt polskiego biznesu na gwarancje kredytowe ciągle rośnie. Z naszych badań wynika, że wciąż ponad 20% klientów banków, to przedsiębiorcy, którzy bez takiej gwarancji nie dostaliby kredytu, a kolejne 20% nawet jeśli uzyskałoby kredyt – to byłby on (bez gwarancji) jednak dużo niższy. Bardzo cieszy więc sukces Banku Pekao, który od lat jest okrętem flagowym tego typu unijnych instrumentów inżynierii finansowej w Polsce” – powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

Instrumenty finansowe COSME objęto wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, części tzw. Planu Junckera (Planu Inwestycyjnego dla Europy), jednej z najważniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, wspierającej rozwój przedsiębiorstw oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

„W efekcie umowy Banku Pekao, Polska wpisuje się do ekskluzywnej grupy państw, gdzie umowy, głównego unijnego programu dla MŚP (COSME), przekroczyły 1 mld euro. Polska tym samym zajmuje 6. miejsce w unijnym rankingu, zaraz po takich tuzach europejskiego rynku finansowego, jak np. Niemcy, Francja czy Włochy. KPK wspierał Bank w procesie aplikacyjnym i będzie wspierał w szybkiej dystrybucji wsparcia do polskich firm” – podsumował Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

źródło: ISBnews
fot. fotolia