Najnowsze zmiany technologiczne w bankowości spółdzielczej

A Businessman Analyzing Financial Statistics With Tablet

Dla sektora bankowego obecny rok związany jest w szczególny sposób z wprowadzeniem wielu regulacji, zarówno w zakresie Unii Europejskiej (gdzie na czoło wysuwają się PSD2 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), jak i – tylko na obszarze Polski. Skutkuje to zapotrzebowaniem na wyspecjalizowane technologie i koniecznością dostosowania pracy do nowych przepisów.

W odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej zwraca się uwagę na korzyści płynące z wyposażenia bankowca w system, który posiada wygodny interfejs. Zaznacza się przy tym, że pracownik powinien otrzymać wszystkie konieczne informacje o kliencie, ale nic ponadto; dbając o to, by cały proces przebiegał zgodnie z wymaganiami przepisów RODO.

Banki spółdzielcze otwarte na technologię
Znaczącą nowością technologiczną, która uwzględnia tegoroczne regulacje, jest wdrożenie systemów AntiFraud Hub i kdprevent przez Bank BPS. Mają one przede wszystkim zapobiegać wyłudzeniom, ale trzeba dodać, że pierwszy z nich służy ogólnie do analizy dużej ilości danych, a drugi – blokuje działania naruszające bezpieczeństwo instytucji. Zostały one przyjęte również ze względu na udogodnienia w integracji z innymi systemami i bazami danych.

Jako odpowiedź na nowe wymagania można też uznać aplikację „Publikator”, wprowadzoną przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku. Umożliwia ona przekaz dokumentów klientom w formie elektronicznej. Przy tym zawiera trwały nośnik, gwarantujący nieusuwalność i niezmienność wysłanych danych. Wszystko odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego. Warto zaznaczyć, że pomysł ten stanowi pewną rewolucję, gdyż wypiera całkowicie korespondencję papierową.

Kolejną zmianą jest połączenie systemów CasePro i Rubinet. Pierwszy obsługuje kredyty w bankach SGB, drugi – ubezpieczenia w Concordii. Dzięki ich zintegrowaniu można zawrzeć umowę kredytu i ubezpieczenia w jednym miejscu, unikając nadmiernych formalności. Skraca to czas wystawienia polisy mniej więcej o jedną trzecią, a co więcej – istotnie poprawia jakości pracy doradcy.

Powyższe przykłady, jak również znana już otwartość polskich spółdzielców na urządzenia mobilne (czy choćby – na biometrię) pokazują, że chcą oni nie tylko sprostać wymaganiom prawnym, ale rzeczywiście interesują się nowościami technologicznymi. Wprowadzają zmiany mające zwiększyć bezpieczeństwo, a jednocześnie – ułatwiające komunikację i podnoszące standard pracy. Pragną zadbać o wysoką jakość usług i trzeba przyznać, że w tym zakresie wyróżniają się na tle europejskim.

autor. Joanna Marszk
fot. fotolia