Wpłatomaty i blokowanie fałszywych banknotów

PIN security - side view of woman using ATM Automatic Teller Machine cash machine to enter the security PIN and retrieve withdrawal withdrawal money

Od 1 lipca 2018 roku weszła w życie regulacja zawarta w załączniku numer 4 rozporządzenia Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego od stycznia 2017 roku i dotyczącego zmian w funkcjonowaniu wpłatomatów.

Wpłatomaty będą wyłapywały fałszywe banknoty, zatrzymywały je w specjalnej komorze a bank będzie miał 30 dni na wyjaśnienie, czy są to fałszywe pieniądze, czy po prostu bardzo zniszczona, pognieciona lub zabrudzona gotówka. Wpłacone banknoty uznane przez wpłatomat za fałszywe nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu pieniędzy wpłacanych przez klienta banku a w ciągu 30 dni, po ekspertyzie bankowej, jeśli bank uzna, że są jednak autentyczne, równowartość zostanie zaksięgowana na rachunku użytkownika konta bankowego. W przypadku fałszywej gotówki, bank przekaże go policji razem z danymi osoby, która wpłaciła ją do wpłatomatu a następnie do kolejnej ekspertyzy – do Narodowego Banku Polskiego. Ekspertyza Narodowego Banku Polskiego zajmie kolejne 2-6 miesięcy. Uznanie autentyczności banknotów będzie wiązało się z wpłatą ich równowartości na rachunek klienta a stwierdzenie, że są fałszywe – z brakiem takiej wpłaty i rozmową z policją, w celu ustalenia, czy klient nieświadomie wszedł w posiadanie fałszywych pieniędzy i nie poniesie wówczas odpowiedzialności karnej, czy wręcz odwrotnie.

Cele rozporządzenia Narodowego Banku Polskiego
Załącznik numer 4 rozporządzenia Narodowego Banku Polskiego w założeniu ma nie tylko usuwać z obiegu gotówkowego fałszywe banknoty, ale i poprawić ich jakość, eliminując te najbardziej zniszczone. W praktyce – wymusza większą uważność przy przygotowywaniu pieniędzy do wpłacenia we wpłatomacie, ponieważ nie będzie już funkcji zwrotu banknotów nie zaakceptowanych przez maszynę a rozpoczną się procedury bankowe opisane powyżej. Jeżeli np. chcielibyśmy wpłacić 500 zł za pomocą 5 banknotów stuzłotowych i jeden z nich zostanie uznany za fałszywy (a może być po prostu zniszczony lub bardzo pogięty), wówczas na naszym rachunku bankowym zostanie zaksięgowanych 400 zł, zaś 100 zł zostanie przekazane do ekspertyzy.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia