Otwarta bankowość i API jako szansa na nawiązanie międzybranżowej współpracy

Hand arrange wood letters as API acronym with handwriting of definition

API, czyli ang. Application Programming Interface, to specjalne programy pozwalające na komunikowanie się innych aplikacji. Choć w branży finansowej stosowane są od dawna, to dzięki wejściu w życie dyrektywy unijnej PSD2 ich zastosowanie będzie systematycznie rosnąć.

Wspomniana dyrektywa PSD2, obowiązująca od stycznia 2018 roku, nakazuje bankom i innym podmiotom rynku finansowego udostępnianie za pomocą API odpowiednich danych historycznych czy umożliwienie realizowania płatności z rachunków. Oczywiście wyłącznie na odpowiednio potwierdzone życzenie klienta.

Działania te są elementem zakrojonego na szerszą skalę procesu dążenia do tzw. otwartej bankowości, czyli znacznego poszerzenia spektrum podmiotów posiadających dostęp do rynku finansowego oraz nawiązania głębszej współpracy pomiędzy nimi. Banki mogą stać się dzięki temu jedynie pośrednikami w świadczeniu usług i płatności pomiędzy innymi przedsiębiorstwami oraz ich klientami.

Dostęp do publicznej e-administracji
Choć do niedawna głównym zadaniem API była integracja jedynie stricte systemów bankowych, tak aby mogły w sposób efektywny komunikować się ze sobą i przekazywać informacje, obecnie zaczynają być przystosowywane do swej docelowej roli. Informacje poświadczone przez system bankowy mogą nam już umożliwić dostęp do wielu aspektów publicznej e-administracji. Od dłuższego czasu mamy styczność także z możliwością logowania do wielu serwisów za pomocą danych systemowych portali społecznościowych, takich jak Facebook czy LinkedIn. Na tym ostatnim przykładzie szczególnie dobrze widać, jak API przynosi korzyści wszystkim stronom zaangażowanym. Współpracujące podmioty niejako wzajemnie się reklamują i wspólnie pracują na wzrost liczby swoich użytkowników.

API niesie ze sobą także wiele korzyści dla indywidualnych klientów. Przede wszystkim znacząco ułatwia procedury weryfikacji tożsamości i pozwala na ograniczenie podmiotów, którym przekazujemy swoje dane z dziesiątków do jednego. Znaczącemu skróceniu ulegają także procedury szybkich płatności. Dla przedsiębiorców to także znaczące udogodnienie na płaszczyźnie zarządzania rachunkami w różnych bankach, ubiegania się o kredyty czy prowadzenia księgowości.

Za wcześnie jeszcze aby oceniać, w jaki sposób banki podejdą do realizacji unijnej dyrektywy. Coraz więcej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw internetowych chce korzystać z API i banki będą musiały z nimi współpracować. Czas pokaże, czy ograniczą się do biernego przekazywania wymaganych prawnie danych, czy też pokuszą się o aktywne kreowanie nowych modeli współpracy pomiędzy sektorem bankowym, a innymi graczami.

autor. Krzysztof Kotlarski
fot. fotolia