Filip Czuchwicki został w KNF dyrektorem departamentu SKOK-ów i fintechów

Close up of office worker filling documents

Z dniem 2 lipca 2018r., w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, stanowisko Dyrektora Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego objął Filip Czuchwicki.

Filip Czuchwicki jest ekspertem w zakresie prawa handlowego i spółdzielczego. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i prokurenta w jednej z największych kancelarii prawnych w północnej Polsce specjalizujących się w obsłudze sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wcześniej pełnił także funkcję specjalisty ds. prawnych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w której kierował projektami związanymi z implementacją zmian w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania sektora SKOK. Ponadto pracując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, rozwijał swoje zainteresowania naukowe w obszarze prawa konsumenckiego, co zaowocowało przygotowaniem przez niego rozprawy doktorskiej na temat umowy kredytu konsumenckiego. Jest autorem publikacji naukowych i uczestnikiem wielu konferencji dotyczących rynku finansowego.

Celem nowego Dyrektora DSI będzie kontynuacja dotychczasowych działań mających na celu restrukturyzację sektora SKOK, a priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w kasach. Departament będzie prowadził także intensywne działania mające na celu wsparcie i rozwój sektora instytucji płatniczych, zwłaszcza w kontekście wykorzystania potencjału związanego z nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze usług finansowych (FinTech).

źródło: KNF
fot. fotolia