Bank Millennium utworzy bank hipoteczny

Wczoraj, 28 czerwca, wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, złożył Bank Millennium w Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy bank ma nosić nazwę „Millennium Bank Hipoteczny”, a jego siedziba znajdować się będzie w Warszawie. To już kolejny podmiot w grupie kapitałowej, którego jedynym akcjonariuszem będzie Bank Millennium.

Trzyletnia strategia banku na lata 2018-2020 zakłada, że kredyty hipoteczne nadal są istotnym elementem naszego biznesu– mówił João Brás Jorge, prezes zarządu Banku Millennium. Jak zapowiedział, bank hipoteczny, nad którym obecnie trwają prace, to inwestycja w przyszłość i sygnał dla rynku, że zrównoważony rozwój akcji kredytowej jest dla banku niezwykle ważny. – Bank hipoteczny zapewniający średnio i długoterminowe finansowanie to paliwo dla dalszego rozwoju rynku finansowania nieruchomości i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków- podsumował prezes Jorge.

Z założeń Banku Millennium wynika, że kapitał zakładowy MBH wyniesie 40 mln zł i będzie składać się z 40 mln imiennych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, objętych przez Bank. Kapitał zakładowy nowego banku zostanie pokryty gotówką. Akcje zostaną objęte po cenie emisyjnej 3 zł za jedną akcję. Sprawa utworzenia Millennium Banku Hipotecznego została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą banku.

źródło: Bank Millennium