Zmiany jakie niesie wprowadzenie w życie dyrektywa PSD2

Financial technology fintech concept businessman using digital tablet

Dyrektywa PSD2 (2nd Payment Services Directive), która weszła w życie 13 stycznia 2018 roku, będzie wdrażana od lipca bieżącego roku, po opracowaniu nowych i dostosowaniu do niej dotychczas obowiązujących w Polsce przepisów. W założeniu ma zwiększyć zakres usług płatniczych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uregulować działalność banków, instytucji płatniczych i poza bankowych dostawców takich usług, na równorzędnych warunkach we wszystkich krajach UE, dla ujednolicenia rynku płatności.

Nasza rzeczywistość stała się cyfrowa, co wyraźnie pokazały zmiany zachodzące niemal we wszystkich dziedzinach codziennego życia przez ostatnie 10 lat i przejawiające się nie tylko w wykorzystywaniu przez nas aplikacji mobilnych.

Nowe rozwiązania, nowe regulacje
Dyrektywa PSD2 przygotowuje grunt do współpracy banków i firm z branży FinTech. Usługi finansowe do tej pory kojarzone tylko z bankami, częściowo przejmą inne instytucje finansowe. Nowością będzie wprowadzenie tzw. podmiotów trzecich TPP (Third Party Providers), w przypadku Polski – reprezentowanych przez MIP (małe instytucje płatnicze), które uzyskają dostęp do informacji o rachunku klienta i w jego imieniu będą zlecać realizację płatności. MIP najprawdopodobniej stanie się atrakcyjną formą działalności dla tych firm FinTech, które zajmują się rozwiązaniami technologicznymi z zakresu sztucznej inteligencji, automatycznego doradztwa, biometrii i analizy dużych baz danych oraz pod względem wielkości – dla małych i średnich przedsiębiorstw. Banki będą zobowiązane udostępniać w internecie rachunki płatnicze swoim użytkownikom poprzez interfejs dla TPP (open banking), aby zapewnić im monitoring wszelkich ich wydatków. Instytucje finansowe spodziewają się dużego zainteresowania usługami TPP a polskie banki, tak jak brytyjskie, słowackie i francuskie, planują wspólne przygotowanie interfejsu TPP, określanego roboczo Polish API.

W nowelizacji polskiej ustawy o usługach płatniczych przewidziano zabezpieczenie użytkowników w przypadku nieautoryzowanych transakcji w postaci bezzwłocznego zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty przez dostawcę. Zwiększy się ochrona użytkowników i dochodzenie swoich praw na drodze sądowej stanie się łatwiejsze. Większość transakcji wykonywanych drogą elektroniczną będzie wymagała tzw. silnego uwierzytelnienia użytkownika, np. poprzez dwie niezależne metody potwierdzenia tożsamości – kod wysłany SMS-em i rozwiązanie biometryczne.

13 stycznia 2021 roku Komisja Europejska przedstawi raport z przeglądu dyrektywy PSD2 i jeśli okaże się, że zawarte w niej zmiany, nie przystają do realiów rynku, zostaną zaproponowane kolejne regulacje przepisów w formie dyrektywy PSD3.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia