„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym”. Raport za 2017 r.

ESBANK opublikował Raport Roczny za 2017 rok, w skład którego wchodzi list od Prezesa, podstawowe informacje na temat Banku, podsumowanie pozafinansowych obszarów działania w ubiegłym roku, oraz bilans finansowy za 2017r.

List od Prezesa ESBANKU
Raportem Rocznym, który oddajemy w Państwa ręce, podsumowujemy kolejny etap stabilnego rozwoju ESBANKU Banku Spółdzielczego. Za nami rok wytężonej pracy i odważnych decyzji, niezbędnych do realizacji wizji, misji i strategicznych założeń Banku. W 2017 r. naszym priorytetem niezmiennie było wychodzenie naprzeciw potrzebom Klientów, przy jednoczesnym wzmacnianiu efektywności oraz bezpieczeństwa działania. Funkcjonując w sytuacji
niskich stóp procentowych, wysokich wymogów nadzorczych i dyscypliny budżetowej, osiągnęliśmy ambitne cele. Wzrost sumy bilansowej, kapitału własnego, a także stanowiący dowód zaufania naszych Klientów wzrost depozytów – to tylko część powodów do zadowolenia
. (…)
Dziękując za Państwa zaufanie, deklarujemy stałe zaangażowanie w realizację hasła „jesteśmy najbliżej”. i zapraszamy do dalszej, efektywnej współpracy.

Raport dostępny na stronie: http://esbank.pl/bank/131/82/bank-raporty-roczne

lub bezpośrednio: Raport_Roczny_2017_PDF