Bezpłatne seminarium KNF dla pracowników banków spółdzielczych

Bezpłatne seminarium KNF dla pracowników banków spółdzielczych

UKNF organizuje seminarium CEDUR, pt. „Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”, na które zaprasza pracowników banków spółdzielczych zainteresowanych tematyką rachunków uśpionych oraz ograniczeń egzekucyjnych. Spotkanie odbędzie się dnia 26 lipca br.

Celem seminarium jest przybliżenie regulacji tzw. rachunków uśpionych, omówienie obowiązków banków związanych z rachunkami uśpionymi oraz identyfikacją świadczeń niepodlegających egzekucji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. (w godz. 10:30 – 15:45) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Ze względów organizacyjnych UKNF prosi o dokonanie zgłoszenia na seminarium najpóźniej do 6 lipca 2018 r.
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 11 lipca 2018 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program: Program_seminarium


źródło: KNF, fot. fotolia