Uhonorowano emerytowanych i nowo powołanych Prezesów Banków Spółdzielczych

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A., które odbyło się 18 czerwca br., uroczyście pożegnano Prezesów odchodzących na emeryturę oraz powitano ich następców.

Za lata współpracy podziękowano:
– Pani Lilii Kardas z Banku Spółdzielczego w Kłobucku
– Pani Janinie Klimas z Banku Spółdzielczego w Ełku
– Pani Marii Mścichowskiej z Banku Spółdzielczego w Wąsewie
– Panu Czesławowi Swacha z Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Banku BPS uhonorowała Prezesów diamentowymi odznaczeniami za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej.

Uroczyście powitano Prezesów Banków Spółdzielczych powołanych do pełnienia funkcji od ostatniego Zgromadzenia Prezesów:
– Panią Leokadię Wilkowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu
– Panią Aldonę Wolak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczucinie
– Pana Michała Iwanickiego, Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z siedzibą w Nowej Rudzie
– Pana Grzegorza Jasińskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Biszczy
– Pana Tomasza Jaworskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłobucku
– Pana Piotra Mulawę, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie
– Pana Andrzeja Rodaka, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Karczewie
– Pana Łukasza Sowula, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu
– Pana Wiesława Staniszewskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.

Wszystkim uhonorowanym osobom pamiątkowe listy gratulacyjne wręczyli Kazimierz Majewski, Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS, Adam Dudek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS oraz Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Serdecznie gratulujemy!

źródło: BPS