Digitalizacja produktów bankowych elementem strategii rozwoju banku

co working team meeting concept,businessman using smart phone and laptop and digital tablet computer in modern office with virtual interface icons network diagram

Sukcesywne zmniejszanie się ilości oddziałów bankowych w ciągu ostatnich kilku lat, nie wiązało się z problemami polskich banków, ale z powiększeniem się liczby użytkowników bankowości internetowej i mobilnej. Digitalizacja produktów i usług umożliwia zoptymalizowanie kosztów, zwiększenie dostępności, uproszczenie usług bankowych oraz zmniejszenie ilości dokumentów papierowych, ale jest także naturalną konsekwencją zmian zachodzącym na rynku finansów.

Firmy, które jednoznacznie kojarzą się z działalnością w przestrzeni internetowej (np. Amazon, eBay, Google, Facebook, Instagram, Apple, Samsung, PayPal) wpływają na trendy związane z oczekiwaniami jego użytkowników. Ciągłe wzbogacanie oferty o najnowocześniejsze technologie, pozwala zminimalizować ryzyko powolnej utraty klientów, którzy wybiorą lepiej przygotowane do tego banki i przyciągnąć nowych. Wiele banków ma w swoich planach strategicznych nie tylko wykorzystywanie chmury, biometrii, ale i otwartych API bankowych i sztucznej inteligencji.

Korzyści bankowości otwartej
Przyszłościowym rozwiązaniem może stać się udostępnianie usług wybranych firm swoim klientom dzięki tzw. otwartej bankowości, czyli otwartych interfejsów – integracji produktów i usług banku z aplikacjami innych firm, także w formie angażowania firm zewnętrznych do realizacji procesów wewnętrznych. Korzyści płynące z posługiwania się chmurą są obecnie znane, ale co najważniejsze, bardziej wpływają na efektywność pracy pracowników banków a tym samym wyższą jakość usług niż wyłącznie na klientów.

Jedną z nich jest możliwość przenoszenia części oprogramowania każdego dnia do ich chmurowych odpowiedników, tak, aby w tym samym czasie kilka osób mogło współpracować przy wykonywaniu jednego zadania, przebywając w różnych miejscach. Skróci to sam czas pracy jak i przyspieszy podejmowanie decyzji.

Biometria przyszłością bankowości
Kolejną innowacyjną możliwością, do zastosowania w przyszłości, stały się biometryczne metody weryfikacji tożsamości typu TouchID obecnie z wykorzystaniem biometrii głosu i implementacji biometrii twarzy w dalszej perspektywie. Cyfryzacja sektora bankowego stanowi również część przyjętego przez polski rząd „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Póki co, głównie kojarzy się z możliwością składania wniosków do programu „Rodzina 500 plus”, Platformy Usług Elektronicznych ZUS i integracją z Profilem Zaufanym. Obecnie najwięcej klientów banków, korzystających z aplikacji mobilnych, używa ich do sprawdzenia wysokości swojego salda na rachunku i do prostych transakcji, ponieważ nie ma jeszcze zakodowanego powszechnie w ludzkiej świadomości przekonania o całkowitym bezpieczeństwie tego typu standardów.

Trzeba również pamiętać o podbudowie cyfryzacji procesów bankowych, czyli zwiększenia wydajności systemów, baz danych, ich dostępności, replikacji, synchronizacji i dywersyfikacji, przystosowanymi do tego rozwiązaniami IT i czynniku ludzkim, czyli bardzo różnych grupach wiekowych użytkowników, np. osób starszych nie poruszających się na co dzień w przestrzeni wirtualnej oraz tych z klientów, którzy bardziej ufają i czują się bezpieczniej w bankowości internetowej z poziomu komputera osobistego a nie telefonu komórkowego.

Ekosystem- nowy model biznesowy
Sposób przetwarzania danych i ich zastosowania zgodnie z oczekiwaniami klientów, tak, aby dało się wymieniać wiedzę opierającą się na nich z innymi firmami związanymi z rynkiem finansów, stanie się wyznacznikiem sukcesów bankowych, mierzonych jakością platform elektronicznych łączących dane i transakcje, czyli tym samym funkcjonowania nowych modeli biznesowych nazywanych ekosystemami (sieciami biznesowymi np. zajmującymi się wynajmem lub subskrypcją). Usprawni to uwierzytelnianie firm trzecich w różnych serwisach (e-commerce, płatniczych) i wpłynie na jakość usług bankowości mobilnej.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia