Idą zmiany! KNF wprowadza nowe wymogi kapitałowe

Polish Zloty Trading Business Theme. Polish Zloty Closeup. One Hundred Zloty Bills. Polish Currency. Poland, Europe.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła kolejną, po listopadowej, rewizję listy banków, które są ważne systemowo (OSII) oraz nałożyła wymogi wysokości buforów kapitałowych. Niektórym instytucjom to pomoże, inne zaś będą zmuszone zamrozić więcej kapitału.

PKO BP i Pekao z większym kapitałem
KNF wyszło z propozycją, by dwóm największym bankom polskim – PKO BP oraz Pekao wymogi kapitałowe zostały podniesione do 1% z 0,75% i do 0,75% z 0,50%, łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Oznacza to, że będą musiały trzymać o 450 mln złotych i 300 mln złotych więcej kapitału niż do tej pory. Wymóg wzrośnie również siódmemu co do wielkości Aliorowi (o ok. 130 mln złotych), z kolei ulgę kapitałową odczuje mBank, Millenium oraz Getin Noble, którym pomoże to w zwiększeniu potencjału dywidendowego. Natomiast BZ WBK i ING Bank Śląski nie poinformowały o zmianie bufora. Wstępny projekt zaproponowany przez Komisję Nadzoru Finansowego musi zostać zatwierdzony jeszcze przez Komitet Stabilności Finansowej.

W niektórych przypadkach bufor OSII będzie ułatwiał bądź utrudniał wypłatę dywidendy […]

O tym, czy dany bank zakwalifikuje się na listę OSII i jaka będzie jego wysokość bufora, decyduje przede wszystkim skala banku, a dopiero w następnej kolejności: złożoność instytucji, wzajemne powiązania oraz działalność transgraniczna.

Zdaniem prezesa mBanku, Cezarego Stypułkowskiego decyzja o zmniejszeniu bufora może być pozytywna dla banku, bo oznaczałaby zwiększenie przestrzeni do potencjalnej wypłaty dywidendy w przyszłości.

Przypomnijmy, że dla instytucji bankowych, które mają wysokie współczynniki wypłacalności i kapitały, wprowadzone zmiany nie będą dużym wyzwaniem, wpłyną jedynie na trwający od kilku lat wzrost wymogów kapitałowych, które skutkują spadkiem rentowności banków. Te zaś starają się ją odrobić – podnosząc opłaty, prowizje czy ceny kredytów.

Na rynku bankowym bez zmian
Według analityków, sytuacja Pekao i Citi Handlowego, które jako jedyne wypłacają cały zysk w dywidendzie – podwyżka wymogu nie powinna stanowić przeszkody w kontynuowaniu wysokich wypłat. Natomiast dla PKO BP wzrost bufora OSII, nie pomoże w dojściu do 50% stopy wypłaty dywidendy z 25%, jednak w jego przypadku najważniejsze jest badanie stresstestowe i to jaki bufor dostanie oraz czy uda mu się zmniejszyć ryzyko dla hipotek złotowych i udział walutowych hipotek w portfelu ogólnym. Ten ostatni czynnik będzie również kluczowy dla potencjału dywidendowego mBanku oraz Millenium.

Po raz pierwszy bufor OSII obejmie swoim zasięgiem Alior, który podtrzymuje, że w założeniach instytucji był on uwzględniony dużo wcześniej, dzięki czemu sytuacja, co do planów wypłaty dywidendy nie ulegnie zmianie. W przyjętej w ubiegłym roku strategii Alior zakładał osiągnięcie możłiwości podziału zysku, w 2020 roku.

Źródło: Rzeczpospolita
fot. fotolia