Bank BPS ma 50 mln zł pożyczki od SOZ BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podpisał ze Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS umowę pożyczki podporządkowanej, na podstawie której Spółdzielnia udzieliła bankowi dziesięcioletniej pożyczki w kwocie 50 mln zł.

Pożyczka ma przeznaczenie na zwiększenie funduszy własnych banku poprzez zasilenie kapitału Tier II.

„Pożyczka udzielona została na okres od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 20 czerwca 2028 r. Bank niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zgody na zaliczenie środków otrzymanych w formie pożyczki do kapitału Tier II, co zapewni wzrost bazy kapitałowej banku oraz poprawę łącznego współczynnika kapitałowego o ok. 0,6 pp”.

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992 roku i zrzesza ok. 350 banków spółdzielczych.