Dobra kondycja polskiego systemu bankowego

A 3D render of laser cut signage above the entrance to a modern generic bank building composed of exposed concrete in the day time

Podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, minister finansów, Teresa Czerwińska oceniła, że polski system bankowy jest w dobrej kondycji, a jego stabilność nie została zachwiana po wprowadzeniu w 2016r. podatku od niektórych instytucji finansowych.

Zaufanie do banku to podstawa
Minister pokreśliła, że polskie banki cieszą się nieustannie dużym zaufaniem i ważne jest, aby tego zaufania nie stracić. – Szczególną w tym kontekście uwagę należy zwrócić na kontrolę nowo oferowanych instrumentów i usług finansowych. Klienci banków muszą być szeroko informowani o tych rozwiązaniach, konieczne jest także ich stałe monitorowanie – wskazała.

Zasadniczym wyzwaniem stojącym przed polską gospodarką jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju, ale ważne jest, by był to rozwój implozywny, który będą stymulować różne motory napędowe. Równie ważna jest innowacyjność i jakość gospodarki, ponieważ czas, gdy konkurowaliśmy tanią siłą roboczą już się kończy. Ulega zmianie także finansowanie naszego rozwoju, zmierzamy w kierunku finansowania wewnętrznego. Dlatego staramy się, obok odpowiedzialnej polityki monetarnej, prowadzić racjonalną politykę fiskalną, zachowując wszelkie reguły ustawowe– zadeklarowała też Czerwińska.

Ustawa z dnia 1 lutego 2016r.
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 r. Jak podała w marcu br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), wartość podatku bankowego, które banki uiszczają od 23 miesięcy wynosiła pomiędzy 283,5 mln zł a 314,5 mln zł miesięcznie. Łącznie banki zapłaciły 6 828,5 mln zł podatku, z czego w 2017 roku 3 630,5 mln zł tj. o 432,5 mln zł więcej niż w roku 2016.

Komisja zwracała uwagę, że w 2017 roku banki wypracowały zysk w wysokości 13,6 mld zł, tj. o 2,3% mniej niż w 2016 r., jednak różnica ta wynika przede wszystkim z jednorazowego zdarzenia mającego miejsce w czerwcu 2016 r. – sprzedaży akcji Visa Europe (+2 mld zł).

źródło: ISBnews
fot. fotolia