Święto środowiska bankowego i finansowego. Horyzonty Bankowości 2018 za nami

Święto środowiska bankowego i finansowego. Horyzonty Bankowości 2018 za nami

Horyzonty Bankowości 2018 już za nami. To jedno z największych przedsięwzięć sektora bankowego, podczas którego organizowane są konferencje oraz debaty z udziałem ludzi ze świata bankowości i finansów.

Już po raz siódmy prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy banków, przedstawiciele środowisk akademickich i samorządowych, firm z sektora około bankowego debatowali na temat bankowości i rozwoju gospodarczego. Wymieniali również poglądy dotyczące perspektyw sektora bankowego w najbliższej i dalszej przyszłości.

W ramach Horyzontów Bankowości 2018 odbyły się: „Forum Strategii Bankowych”, „Płatności Mobilne”, „BankTech”, konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS. W części popołudniowej odbyła się gala „Rankingu największych banków w Polsce 2018”. Wręczone zostały także doroczne Nagrody Dziennikarskie im. Mariana Krzaka oraz uhonorowano laureatów konkursu „Etyka w finansach”. Zwieńczeniem całodziennych obrad była debata nt. roli edukacji ekonomicznej społeczeństwa i pożądanych kierunków badań naukowych w nowoczesnym systemie finansowym.


fot. www.goldenore.pl