Świat bankowości w obliczu nowych wyzwań. Forum Strategii Bankowych

Tegoroczna edycja „Forum Strategii Bankowych”, która była częścią konferencji Horyzonty Bankowości, poruszała problemy związane z nadmiernymi regulacjami unijnymi i krajowymi, aż po kwestię wykorzystania technologii blockchain do bezpiecznych transakcji międzynarodowych.

Mówiąc o strategiach bankowych, nieodzowne jest spojrzenie w przyszłość. Dzisiaj coraz trudniej mówi się o strategiach rozwojowych, a więcej uwagi koncentruje się wokół potrzeb bieżących – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, na otwarcie Forum Strategii Bankowych 2018.

W swoim przemówieniu zwrócił również uwagę na dobrą kondycję banków, co związane jest zapewne z pozytywnym czasem dla rozwoju gospodarczego. Jednocześnie według opinii Pietrakiewicza, niepokojąca jest tendencja towarzysząca koniunkturze. Spowolnienie działalności w sferze innowacji, brak możliwości zaliczania niektórych kosztów uzyskania przychodów, jak i wiele innych czynników przyczynia się do obniżenia rozwoju bankowości. Wielokrotnie banki zmuszone są płacić wysokie koszty, np. w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa na przyszłość. Dlatego szybki rozwój technologiczny wymusza konieczność szybkich zmian w bankowości, w tym także strategii. Jednak, jak zaznacza prezes ZBP, powinno to być kontynuowane z zachowaniem możliwości stabilnego rozwoju banków.

Regulacje resolution to konieczność

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zdzisław Sokół zwrócił szczególną uwagę na nieuchronność wdrożenia planów resolution w dużych bankach, które mają zapobiec ewentualnej upadłości. Wykorzystanie wymuszonej restrukturyzacji to kwestia decyzji, której celem jest tworzenie nowych rozwiązań, zanim pojawią się recovery, czyli problemy.

Wymuszona restrukturyzacja w sferze banków spółdzielczych

Od regulacji dotyczących wymuszonej restrukturyzacji nie jest wolny również sektor banków spółdzielczych – zaznaczył Mariusz Zygierewicz – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich. Co więcej, banki lokalne coraz trudniej radzą sobie z problemami rosnącej presji regulacyjnej oraz dodatkowymi działaniami, jak, np. resolution. Jego zdaniem, sektor banków spółdzielczych jest rozproszony, dlatego nie potrafi poradzić sobie z nakładaniem dodatkowych wydatków, a to wpływa na ich rozwój. Dlatego dla sfery spółdzielczej nieodzowną drogą staje się stosowanie połączeń bądź fuzji. Dzięki temu banki spółdzielcze poradzą sobie lepiej w sytuacjach wzmożonych obowiązków regulacyjnych i łatwiej będą ponosić ich skutki.

W szale regulacji bankowych

Prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A., Piotr Cyburt zwrócił uwagę na duże znaczenie kosztów regulacji na działalność banków. W jego opinii, istnieje istne szaleństwo regulacyjne, które wymusza nie tylko zaangażowania kapitału, ale również dużych nakładów po stronie banków, co jest niekiedy bardzo trudne. Bardzo często zdarzają się przypadki pozbywania się aktywów na cele pozyskania odpowiednich środków finansowych, co prowadzi do ograniczenia zyskowności. A stąd już blisko droga do spowolnienia rozwoju sektora bankowości. Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer ze Szkoły Głównej Handlowej również zwrócił uwagę na sytuację, kiedy to regulacje nie są odpowiednio dopasowane do postępu w zakresie innowacji. Ich celem jest chronić konsumenta, zapewniając mu jednocześnie przestrzeń na technologię, jak i wykorzystanie alternatywnych źródeł rozwoju.

Fintech przyszłością finansów

Wiceprezes zarządu Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS, Wiesław Żółtkowski w swojej wypowiedzi nawiązał do roli fintechów w przyszłości usług finansowych. Zauważył, że w żadnym wypadku nie stanowią one zagrożenia dla bankowości spółdzielczej. Natomiast branża spółdzielcza powinna wyrównywać szanse na rozwój, poprzez wykorzystywanie swoich atutów, jak działanie w społeczności lokalnej.

Przyszłość technologii fintech należy upatrywać w relacjach z bankami, które będą scalać swoje usługi z produktami i usługami stricte bankowymi. Zdaniem prof. dr hab. Włodzimierza Szpringera to klienci banków ostatecznie zadecydują o tym, czy taki mariaż z fintechami zakończy się sukcesem.

W panelu wzięli również udział:

  • Dr Piotr S. Juda, moderator, ekspert niezależny
  • Adam Skowroński – prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
  • Zdzisław Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Mariusz Zygierewicz – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich

źródło: aleBank