KNF: Przewodnik dla członków komitetów audytu banków spółdzielczych (…)

Book. Books and laptop

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała „Przewodnik dla członków rad nadzorczych, w tym członków Komitetów audytu banków spółdzielczych odpowiedzialnych za jakość sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych”.

Niniejszy Przewodnik przeznaczony jest głównie dla osób zasiadających w radach nadzorczych banków spółdzielczych, w tym osób wchodzących w skład komitetów audytu powołanych w tych bankach, zobowiązanych do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało w sposób rzetelny i przejrzysty sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy banku.
Przewodnik sporządzony według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. zawiera dwie części, spośród których pierwsza zawiera wyjaśnienie zasad rachunkowości, obowiązujących banki spółdzielcze, natomiast druga poświęcona jest opisaniu zadań, których realizacja prowadzi do przygotowania sprawozdań finansowych o odpowiedniej jakości.

Publikacja dostępna tu: Przewodnik_dla_czlonkow_rad_nadzorczych_2018.pdf