Getin Noble Bank połączy się z BPI Bankiem Polskich Inwestycji. Jest zgoda KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na połączenie Getin Noble Banku i BPI Bank Polskich Inwestycji poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji na Getin Noble Bank.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Getin Noble Bank SA i BPI Bank Polskich Inwestycji SA poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji SA na Getin Noble Bank SA.

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Banku w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank do 28 marca 2013 r. należał do Grupy Dexia i działał pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.

BPI Bank Polskich Inwestycji zajmuje świadczeniem usług finansowych, takich jak udzielanie kredytów, finansowanie projektów inwestycyjnych, nabywanie i sprzedaż należności, wydawanie gwarancji. Jego klientami są samorządy lokalne, spółki użyteczności publicznej oraz podmioty korporacyjne, w tym głównie prowadzące działalność deweloperską, podał bank na swojej stronie internetowej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

źródło: ISBnews
fot. Getin Noble Bank