Fintech – pusty neologizm czy nowa jakość w usługach bankowych?

Cryptocurrency Fintech Theme with man using a tablet in a chair

Fintech to niezwykle popularne ostatnio słowo oznaczające obszar innowacyjnych usług i produktów finansowych wykorzystujących najnowsze zdobycze technologii informacyjnych. Nowinki technologiczne coraz śmielej wkraczają na rynki finansowe, a korzystają z nich nie tylko banki, ale także instytucje uzupełniające ich działalność, a nawet konkurujące z nimi.

Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania finansowe, które docierają do nas z Zachodu, zaczynają kompletnie odmieniać oblicze branży. Do wymogów nowych realiów dostosować się muszą nie tylko banki, ale także instytucje płatnicze, giełdowe, ubezpieczeniowe czy inwestycyjne.

Dla wielu, symbolem sektora fintech stały się obecnie niewielkie start-up’y opracowujące nowatorskie produkty finansowe, które następnie kierowane są bezpośrednio do klienta lub oferowane są bankom i innym instytucjom. Wśród tego typu produktów przodują wszelkiego rodzaju aplikacje mobilne i internetowe. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, aplikacje te umożliwiają zaawansowane zarządzanie kontem przez klienta, możliwość otwierania rachunków oszczędnościowych, składania wniosków itd. Dodatkowo fintechy często korzystają z algorytmów sztucznej inteligencji, które pozwalają na jeszcze doskonalsze dostosowanie funkcji i oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Pomagają nam dziś w dokonywaniu płatności, umożliwiają pożyczanie pieniędzy bez udziału banków, czy kreują nasz portfel inwestycyjny.

Szybko, tanio, nowocześnie
Choć niektórzy mogą uważać pojęcie fintech za pusty slogan, to narodziny tego sektora i jego rozwój wynikają bezpośrednio z rosnących potrzeb rynku. Postęp technologiczny dotyczący wszystkich dziedzin życia sprawia, że klienci wymagają wprowadzania nowych rozwiązań, które znacząco ułatwią i przyspieszą korzystanie z usług finansowych. Fintech jest również odpowiedzią na potrzeby samych banków, które dążąc do obniżenia swoich kosztów coraz chętniej przenoszą swoją działalność w maksymalnym stopniu do przestrzeni wirtualnej. O realnej popularności sektora fintech w Polsce może świadczyć chociażby fakt, że zajmujemy pozycję zdecydowanego lidera pod względem wartości sektora fintech w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nie oznacza to jednak, że rozwój tej branży nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń. Poza koniecznością ograniczenia zatrudnienia przez tradycyjne banki, w grę wchodzi także kwestia wciąż nie do końca uregulowanej odpowiedzialności niewielkich firm z sektora innowacyjnych usług finansowych. Dotyczy to np. wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw pośredniczących w płatnościach online. Trudno także o kontrolę wszelkiego rodzaju algorytmów opracowujących strategie finansowe bez udziału człowieka oraz systemów pożyczkowych opartych na ekonomii współpracy. Są to kwestie, które wciąż budzą pewien niepokój wśród ekspertów z branży i jedynie czas pokaże, czy staną się one stałym elementem rynku czy też niebezpieczną i efemeryczną bańką finansową.

autor: Krzysztof Kotlarski

fot. fotolia