Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koronowie

Dnia 24 maja 2018 roku w Sali Bankietowej Restauracji pod Sosną w Śliwicach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koronowie. Podczas spotkania dokonano oceny działalności banku za rok 2017, który był kolejnym dobrym rokiem zrównoważonego a jednocześnie dynamicznego rozwoju banku, podjęto uchwały, przedstawiono również analizę rozwoju banku w latach 2014-2018.

Podczas zebrania obecnych było 28 Przedstawicieli z 32 Przedstawicieli reprezentujących teren działania wszystkich placówek Banku oraz zaproszeni goście.

W dniu Zebrania nowa Rada Nadzorcza ze swojego grona wybrała Przewodniczącego Rady, powierzając tę funkcję na kolejna kadencję dotychczasowemu Przewodniczącemu Panu Stanisławowi Ormińskiemu.

Obecni goście pogratulowali w swoich wystąpieniach wyników osiąganych przez bank, dziękując jednocześnie za współpracę i aktywność banku w szeregu inicjatywach na rynku lokalnym oraz aktywność przy budowaniu i realizacji wspólnej strategii Grupy SGB.

więcej na: relacja-z-zebrania-przedstawicieli,538.html