Zmiany w składzie zarządu Banku Pocztowego

Jerzy Konopka został odwołany ze składu zarządu Banku Pocztowego S.A. W jego miejsce Rada Nadzorcza, w dniu 30.05.2018 roku powołała Tomasza Jodłowskiego, który związany jest z Bankiem Pocztowym od grudnia 2016 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody, na objęcie przez Tomasza Jodłowskiego funkcji członka zarządu, nadzoru zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku – informuje Bank Pocztowy.

Przypomnijmy, że Tomasz Jodłowski jeszcze do niedawna pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Ryzyka w Banku Pocztowym. Swoją przygodę z bankowością rozpoczynał jako doradca klienta, by już po kolejnych awansach zacząć piastować funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych. W latach 1999-2015 związany był z Deutsche Bank Polska.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych oraz własnych placówkach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

fot. www.media.pocztowy.pl