Nowa strategia dla Polski poparta przez Radę Dyrektorów Banku Światowego

young business man hand holding pen and partner pointing graph chart with laptop computer smartphone mobile for analyze the company's sales plan in the office.

Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego poparła nową sześcioletnią strategię dla Polski – jej kluczowe obszary to: reformy systemu opieki zdrowotnej, poprawa jakości powietrza czy wspieranie rozwoju regionalnego.

Polska w ciągu ostatniej dekady osiągnęła już status kraju rozwiniętego, rosnąc w tempie średnio powyżej 3,5%, z czego skorzystała również gorzej sytuowana część społeczeństwa, podkreślił Bank Światowy. Pomimo tego, Polska stoi w obliczu szeregu wyzwań. Na przykład, w 2030 r. co trzecia osoba będzie miała 65 i więcej lat. Kilka regionów w Polsce zalicza się do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, w Polsce jest też 33 z 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

– Nowa strategia pozwala Polsce mieć dostęp zarówno do usług doradczych z Banku Światowego, jak również do środków finansowych. W ramach wdrażania nowej strategii, eksperci Banku Światowego będą dzielić się z Polską swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając dalszy rozwój Polski i doganianie bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej – powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa.

Cele strategii dla Polski
Nowa strategia dla Polski będzie koncentrować się na rozwijaniu kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości, reformach pobudzających zrównoważony wzrost gospodarczy oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Sześć szczegółowych celów strategii to:
1. Rozwój efektywnego systemu ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa;
2. Promowanie przedsiębiorczości i unowocześnianie szkolnictwa wyższego;
3. Pobudzanie rozwoju regionalnego;
4. Wspieranie kompetencji instytucji publicznych;
5. Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza;
6. Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi.

Strategia zakłada również większe zaangażowanie należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC), która pracuje z sektorem prywatnym.- Polska to zaawansowany partner, który potrzebuje wyrafinowanej oferty. To też kraj, w którym możemy rozwijać innowacyjne w skali Europy i Azji Środkowej instrumenty finansowe i inne rozwiązania, które później będą wykorzystywane także w innych krajach regionu i na świecie – wskazał szef IFC na Europę Środkową i Południowo- Wschodnią Thomas Lubeck.

W ramach nowej strategii, IFC będzie działać na rzecz umacniania lokalnego rynku Kapitałowego i ekspansji polskich firm za granicę. IFC będzie również wspierała przyjazne środowisku inwestycje przedsiębiorstw oraz miast, mobilizując środki z sektora prywatnego.

Nowa strategia Banku Światowego dla Polski ma obowiązywać do 2024 roku. Jej implementacja będzie regularnie monitorowana i analizowana przez Bank pod kątem wpływu na reformy w wyznaczonych przez nią obszarach.- Partnerstwo z Grupą Banku Światowego jest ważne dla Polski, ponieważ możemy korzystać z doświadczeń i analiz międzynarodowych ekspertów. Z drugiej strony, doświadczenia polskiej, udanej transformacji gospodarczej mogą być wartościową lekcją dla innych krajów, z którymi Grupa Banku Światowego pracuje – skomentował członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Samecki.

źródło: ISBnews

fot. fotolia