Nowe technologie szansą dla banków spółdzielczych

W jaki sposób banki spółdzielcze mogą korzystać z nowych technologii? Karol Mazurek, dyrektor zarządzający w firmie Accenture wyjaśnia.

źródło: www.alebank.pl