Societe Generale zapłaci za łapówki i manipulacje stopami procentowymi

Francuski bank jeszcze wczoraj był na tapecie, w związku z plotką na temat fuzji z włoskim bankiem UniCredit (więcej tutaj: wielka-fuzja-w-europejskiej-bankowosci). Dziś na jaw wychodzą fakty, dzięki którym Societe Generale znów trafia na pierwsze strony. Francuski bank został ukarany za wieloletni system wręczania łapówek urzędnikom w Libii oraz manipulacje londyńską stopą procentową w operacjach międzybankowych (London InterBank Offered Rate – LIBOR). Biorąc do tego pod uwagę około 475 mln USD kar regulacyjnych i odszkodowań, które Société Générale zgodziło się zapłacić na rzecz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w związku z programem LIBOR, łączna kwota kar, które ma zapłacić bank, przekracza 1 miliard USD.

Societe Generale zgodziło się zapłacić karę w wysokości ponad 860 mln USD, w tym 585 mln USD za łapówki i 275 mln USD za naruszenia wynikające z manipulacji londyńską stopą procentową. Do takich działań miało dochodzić od 2004 do 2011 roku.

– Żałujemy tych ostatnich wykroczeń, które stoją w sprzeczności z wartościami, które wyznajemy i standardami etycznymi, które stosujemy – napisał w oficjalnym stanowisku Frédéric Oudéa, prezes Societe Generale. Wpłata ma wpłynąć zarówno na konta odpowiednich organów Stanów Zjednoczonych i Francji – po połowie.

-Przez lata Société Générale podważał integralność globalnych rynków i zagranicznych instytucji, wydając fałszywe dane finansowe i nieuczciwie zabezpieczając kontrakty poprzez przekupstwo – powiedział pełniący obowiązki prokuratora generalnego, Cronan.-Dzisiejsza rezolucja jest wyraźnym sygnałem, że transnarodowa korupcja i manipulacje naszymi rynkami zostaną zaspokojone globalną i skoordynowaną reakcją organów ścigania. – dodał.

Na całym świecie organy nadzoru finansowego badały przypadki fałszowania przez banki Liboru i podobnych wskaźników, które są wykorzystywane do wskazywania płatności odsetek w odniesieniu do kilku produktów finansowych. Dochodzenia koncentrowały się wokół największych banków, które miały manipulować Liborem w celu uzyskania korzyści z jego własnej pozycji handlowej.

Źródło: www.comparic.pl