Przy KNF powstała Grupa robocza ds. Blockchain

blockchain technology concept. The chain lies on the keyboard

W poniedziałek 4 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. blockchain w Urzędzie KNF.

W skład grupy roboczej weszli członkowie międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz dodatkowe podmioty rynkowe reprezentujące branżę kryptowalut i technologii Blockchain. Celem działania Grupy jest rozpoczęcie przez UKNF dialogu z przedstawicielami rynku na temat technologii DLT/Blockchain, w tym walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) oraz innych tokenów cyfrowych, w kontekście właściwych uregulowań prawnych w tym zakresie, w tym przygotowanie Raportu końcowego z prac Grupy określającego stanowisko UKNF w przedmiotowym zakresie.

Więcej informacji: www.knf.gov.pl

fot. fotolia